Claims

Claims är områden som är skyddade från att andra spelare förstör och är även de områden som kan bli klanområden.
Claimblocks är de antal blocks som du kan skydda totalt. Dessa ökar automatiskt när du spelar på servern.
För att se hur många claims du har kan du skriva /claimlist och där ser du även hur många claimblocks du har.

Viktig information för privata claims:

Om du vill att ditt område ska förbli skyddat så måste du vara aktiv i claimen.
Efter totalt 32 dagar så stängs all protection av för claimen, och efter 64 dagar unclaimas området helt.

Det är inte tillåtet att griefa i eller nära privata claims, som fortfarande är skyddade! För att se om en claim går att raida skriver du /claim info
Står det ”Protection: false” är det tillåtet att raida.

PvP är inte påslaget i privata claims och ingen kan förstöra såvida de inte har rättigheter du har gett dem.

Hur man claimar:

Skriv /claim så claimas ett 15×15 område där du står.
För att förstora en claim högerklickar du på ett av kantblocken, sedan kan du flytta kanten vart du vill.
För att se var dina kantblock är, kan du använda en vanlig pinne och högerklicka med den på marken.
Områden visas även när du håller i en guldspade. Om du äger claimen så är kantblocken gjorda i guld. Om du har rättigheter att bygga så är de gjorda i järn. Om du inte har rättigheter att bygga är de röda.

För att skapa en ny claim kan du använda en guldspade och markera 2 hörn så att en fyrkant skapas.

Hur man ger trust:

Det finns olika rättigheter du kan ge andra spelare i ett område.
Om du automatiskt vill ge en annan spelare tillstånd i alla dina områden kan du använda Friends.
/friend add <spelare> – Lägger till en vän som automatiskt blir litad på i alla claims.

/trust <spelare> – Ge fullständiga rättigheter till en annan spelare i claimen du står i.
/inventorytrust <spelare> – Låt en spelare ha tillgång till kistor.
/buildtrust <spelare> – Låt en spelare bygga i din claim.

Hur man tar bort en claim:
/unclaim – Tar bort claimen du står i.
/abandonallclaims – Ta bort alla dina claims.

Hur man skapar en clan claim:
/clan claim – Gör om din claim till en clan claim. Läs mer om detta i ”Clans

Hur man tar bort en clan claim:
/clan unclaim – Claimen blir nu inte markerad som en clan claim längre (Detta fungerar inte för raid-klaner)

Hur man säljer en claim:
Sätt ut en skylt i din claim och skriv [Sell] på första raden och pris på andra raden.
Exempel:
[Sell]
1000