Claims

Claims är Mineworlds system för att skydda dina byggen med privata claims.
Claimblocks är de antal blocks som du kan skydda, och du får mer claimblocks med speltid.
För att se hur många claims du har kan du skriva /claimlist och där ser du även hur många claimblocks du har.

Viktig information för privata claims:

Om du vill att ditt område ska förbli skyddat så måste du vara aktiv i claimen.
Efter 32 dagar av inaktivitet i claimen blir den ”semi-exipred”, detta innebär att claimen fortfarande är kvar, men att den går att raida av klaner på servern.
Efter totalt 64 dagar så unclaimas området helt.

Det är inte tillåtet att griefa i eller nära privata claims, som fortfarande är skyddade! För att se om en claim går att raida skriver du /claim info
Står det ”Protection: false” är det tillåtet att raida.

 

PvP är inte påslaget i privata claims, och ingen kan förstöra såvida de inte har rättigheter du har gett dem.

/claimlist – Visa de claims du har, samt koordinater men även hur många claimblocks du har

Hur man claimar:

Skriv /claim så claimas ett 11×11 område där du står.
För att förstora en claim högerklickar du på ett av kantblocken, sedan kan du flytta kanten vart du vill.
För att se var dina kantblock är, kan du använda en vanlig pinne och högerklicka med den på marken.

För att skapa en ny claim kan du använda en guldspade och markera 2 hörn så att en fyrkant skapas.

Hur man ger trust:

Det finns olika rättigheter du kan ge andra spelare i en claim.
Om du automatistk vill ge en annan spelare trust för alla dina claims kan du använda Friends-systemet.
/friend add <spelare> – Lägger till en vän som automatiskt blir trustad i alla claims.

/trust <spelare> – Ge fullständiga rättigheter till en annan spelare i claimen du står i.
/inventorytrust <spelare> – Låt en spelare ha tillgång till kistor.
/buildtrust <spelare> – Låt en spelare bygga i din claim.
/entrytrust <spelare> – Låt en spelare gå in i din claim.

Hur man tar bort en claim:
/unclaim – Tar bort claimen du står i
/abandonallclaimsTa bort alla dina claims Kan bara användas av admins.

Hur man skapar en clan claim:
/clan claim – Gör om din claim till en clan claim. Läs mer om detta i ”Clans

Hur man tar bort en clan claim:
/clan unclaim – Claimen blir nu inte markerad som en clan claim längre (Detta fungerar inte för Raid Clans)

Hur man säljer en claim:
Sätt ut en skylt i din claim och skriv [Sell] på första raden och pris på andra raden.
Exempel:
[Sell]
1000