Scrap

Här finns en lista med föremål och vad de är värda i /scrap

$1
string String
spider eye Spider Eye
Feather Feather
Flint Flint
Gunpowder Gunpowder
Wheat Wheat
Cactus Cactus
Rotten Flesh Rotten Flesh
Pumpkin Pumpkin
Glass Glass
LilyPad Lily Pad
Paper Paper
Bone Bone
OakLog Logs
Apple Apple
Beetroot Beetroot
Potato Potato
Kelp Kelp
Carrot Carrot

$2
Melon Melon
Charcoal Charcoal

$5
Enderpearl Enderpearl

$500
HeartOfTheSea Heart of the sea