Regler – Förklaring och exempel

På denna sida hittar du exempel på saker som inte är tillåtet enligt våra regler, mest för att visa på hur vi ser på reglerna och vilka saker som inte bokstavligen finns listade i reglerna.

Allmänt

 • 1.1 Mods eller fusk är inte tillåtna (Detta tillfaller även X-ray (mod, fusk, texture pack med mera), macron, texture packs (som ger en orättvis fördel) och externa program).

För att följa denna regel är det inte tillåtet att använda dig av en modifierad klient. (Ex. Forge)
Du måste alltså använda dig av en vanlig vanilla-klient. Dock finns det vissa mods som vi tillåter vid användning av Forge.
X-ray i alla former upptäcks automatiskt av MWAC och dubbelkollas av vår staff. På grund av detta system finns det alltid bevis bakom en bannlysning som getts för x-ray.

 • 1.2 Hacking och/eller data-intrång i alla former är förbjudet.

Intrång på andra användares tillhörigheter via hacking eller annan form av data-intrång är både olagligt och resulterar i en IP-ban.

 • 1.3 En Administratörs eller en Moderators ord måste lydas.

På Mineworlds fungerar en Administratör, Owner, Developer eller Moderator som domare över vad som är okej eller inte. Det betyder att för varje incident så är det upp till vår Staff att avgöra om en spelare har brutit mot våra regler, eller gör något otillåtet även om det inte står specifikt i våra regler. I vanliga fall så varnar vi spelare om vi märker att en spelare gör något som inte är okej, och anpassar våra regler så att det är lättare att förstå vid nästa tillfälle.

 • 1.4 Rasism är inte tillåtet. Detta gäller chatt, byggnader, skins och spelarnamn.

All form av uttalande, skins, spelarnamn eller byggnader som kan tolkas som rasistiskt är inte tillåtet.

 • 1.5 Direkt-reklam är inte tillåtet. Detta gäller både reklam på våran om andra och på andra om våran.

Om man använder våra tjänster enbart som plats för reklam resulterar det i en bannlysning. Vi tillåter dock diskussion om andra tjänster och produkter inom våra tjänster.
Vi tillåter inte heller att man sprider reklam om Mineworlds på andra servrar då det är Staff som står för marknadsföringen på tillåtna platser.

 • 1.6 Skins som kan ses som stötande bör inte användas.

Skins som bryter mot 1.4 eller innehåller någon typ av stötande innehåll är inte tillåtet.

 • 1.7 Buggar får inte utnyttjas, de ska rapporteras. Detta gäller även duplicering av föremål.

När du hittar ett tekniskt fel som orsakas av våra plugins eller av Minecraft som påverkar spelet så måste detta rapporteras så att det kan bli åtgärdat av våra utvecklare. Exempelvis en bugg som gör att man kan tjäna in-game pengar eller föremål genom ”duplicering” bryter mot detta.

 • 1.8 Sveriges lagar gäller också på denna server, samt att följa Minecrafts EULA.

För spelare som bor i Sverige är det er skyldighet att följa lagen.
Eftersom ni spelar Minecraft, så måste ni även följa Minecrafts användaravtal.

 • 1.9 Olämpliga klan-namn får inte förekomma.

Alla klan-namn som bryter mot chatt-reglerna är inte tillåtet. Allt som kan tolkas som stötande eller kontroversiellt är otillåtet.

 • 1.10 Gråzoner (Kryphål), d.v.s att vara nära att bryta en regel, eller att gå runt en regel ska undvikas.

Bara för att det inte står specifikt vilka saker som är tillåtet eller inte betyder det inte att allt som går runt våra specifika regler är tillåtet. Läs 1.3.
Om man aktivt söker ett sätt att komma förbi en regel, så kan ni anta att det inte är tillåtet tills ni har fått klartecken av vår Staff.

 • 1.11 Farming är endast tillåtet om du interagerar med spelet och kan bekräfta att du är vid datorn.

Vi vill bara belöna aktivt spelande. Det betyder alltså att om du tjänar pengar på en farm utan att vara aktiv vid spelet så bryter du mot denna regel. Att stå afk ska generera lika mycket pengar som om man vore offline.

 • 1.12 En bannlysning är inte förhandlingsbar om inte bevis för oskyldighet finns.

Har du blivit straffat för ett regelbrott finns det alltid bevis som stöd för att visa att ett regelbrott har begåtts. När straffet är utdelat så går det inte att förhandla om bannlysningen om inte bevis för oskyldighet finns.

 

Chatt och Voice-chatt

 • 2.1 Med chatt menas Röstkanaler, Textchatten, Skyltar och Namnsatta föremål.

Dessa regler gäller på alla platser där kommunikation kan se via text eller röstchatt. (Spelservern, Discord, Teamspeak)

 • 2.2 Använd en trevlig ton gentemot andra användare.

Med trevlig ton menar vi att man behandlar varandra med respekt och lika värde. Det är inte tillåtet att kalla en annan spelare fula saker, eller säga saker som kan vara kränkande.

 • 2.3 Spam är inte tillåtet. Med detta menas onödiga meddelanden och/eller flera meddelanden på väldigt kort tid.

Detta hänvisar till att vi vill hålla kommunikationen fri från spam. Till exempel ska man begränsa användning av caps.

 • 2.4 Länkar som leder till olämpligt material, hemsidor eller något olagligt är inte tillåtet.

Denna regel beskriver sig själv. Är länken olämplig eller olaglig så bör den inte delas inom våra tjänster.

 • 2.5 Kontroversiella ämnen och/eller diskussioner i chatten är inte tillåtet.

Ett exempel på ett kontroversiellt ämne är politik. Vi vill inte ha sådana diskussioner inom våra tjänster, då det finns starka åsikter från olika sidor vilket kan skapa en dålig stämning.

2.6 Dela inte personlig information. Skydda din och andras integritet.

Med detta menas att man inte ska dela med sig av någons adress, kontaktuppgifter eller liknande som kan skada en individs integritet utanför spelet.

Byggande och claims

 • 3.1 Du får inte bygga/förstöra i spawn-området utan tillåtelse av en Administratör. Bygger du nära spawn-området måste det passa in och se fint ut.

Det är inte meningen att du som spelare ska kunna förstöra officiella byggen, exempelvis spawn. Vi skyddar våra områden, men om det av någon anledning inte skulle vara skyddat så betyder det inte att det är tillåtet att förstöra dessa byggen. Att bygga nära spawn-området innebär också att det är större ansvar att det ser snyggt ut eftersom våra builders lägger ner mycket tid på att bygga spawn-området.

 • 3.2 Byggnader som kan ses som stötande eller olämpliga är inte tillåtet. Detta inkluderar även kontroversiella byggen.

Byggen som kan vara kopplat till kontroversiella ämnen, politik eller annat olämpligt är inte tillåtet. Alla ska kunna se byggnaden utan att det kan vara stötande eller kränkande.

 • 3.3 Att griefa med syfte att förstöra för en annan spelare är inte tillåtet.

Vid raiding kan det räknas som griefing att placera ut överdrivet med båtar/stegar eller liknande. Det kan också ses som griefing om man förstör för spelaren så pass mycket att basen blir helt oanvändbar, till exemplel genom att använda sig av för mycket explosives bara för att förstöra så mycket som möjligt. Griefing är också att förstöra saker i en bas som inte är loot, till exempel skyltar, djur, farmer och redstone.

I privata områden så är det inte tillåtet att raida vilket också innebär att det inte är tillåtet att försöka raida eller griefa för spelaren som äger området. Även om inte hela området är claimat så ska man lämna spelaren i fred. Det är dock spelarens ansvar att claima sitt område, men det är fortfarande inte tillåtet att utnyttja detta för att griefa.

 • 3.4 Det är inte tillåtet att claima på ett sådant sätt att 3.3 bryts.

Du ska inte claima för nära någon annans claim. Detta är för att de inte har möjlighet att förstora sitt område. En claim ska inte blockera för någon annan, den ska skydda det du själv har byggt eller vill anspråka.

 • 3.5 Det är inte tillåtet att störa spelare på eller i närheten av deras privata område.

Spelare som befinner sig vid sitt privata område bör du respektera. Det betyder att du inte ska försöka döda dem, förstöra för dem, stjäla eller griefa. De ska kunna spela i lugn och ro utan att behöva bli störd i sitt spelande av din närvaro. Vill de att du lämnar platsen så bör du alltså göra det.

PvP

 • 4.1 PvP är inte tillåtet i spawn eller i privata claims.

Spawn-området är en fri-zon där spelare ska kunna stå AFK eller mötas upp utan att bli dödade. Samma gäller privata områden. Det är inte heller tillåtet att stå utanför en privat claim och vänta på att en spelare ska gå ut ur den för att sedan döda denne.

 • 4.2 Saker som tappas om 4.1 inte bryts får tas av spelaren som vinner striden.

På platser där PvP är tillåtet så får sakerna tas av spelarna som vinner striden. Det betyder alltså att du inte har någon rätt att få tillbaka dina föremål om du blir dödad på platser där PvP är tillåtet.

 • 4.3 Att logga ut under en strid eller raiding innebär att man dör i spelet.

Att logga ut under en strid ska ses som samma sak som att man dör. Detta är för att man inte ska kunna logga ut bara för att enklare kunna vinna en strid.

Clans och Raids

 • 5.1 Raidar man en annan klan ska man själv kunna bli raidad.

Denna regel finns för att raiding ska bli rättvist och en roligt för alla. Det är exempelvis inte tillåtet att raida någon och sedan ta bort sin clan och göra privata claims. Raidar man någon annan så ska man själv tycka att det är okej att bli raidad tillbaka. Spara loot som ni har tagit i eran bas så att nästa klan har möjlighet att raida er tillbaka!

 • 5.2 Loot som tagits vid en raid måste placeras i en klan-claim som uppfyller 5.1.

Denna regel finns för att looten inte ska låsas ute, det skulle annars innebära att 5.1 bryts. Det är en del av spelet att kunna bli raidad om man själv utför raids, därför ska looten alltså vara i er bas och inte i enderchests eller liknande.

 • 5.3 Att tillfälligt unclaima eller kicka en medlem i klanen för att kunna delta i raiding är inte tillåtet.

Det blir inte roligt för alla inblandade om man kickar en medlem eller tar bort en claim bara för att kunna raida. Se till att är klan uppfyller 5.1 innan ni börjar raida någon, så bryter ni inte heller denna regel.

 • 5.4 Baser måste uppfylla 5.1. Solida lava-väggar och en bas utan en synlig ingång är inte tillåtet.

Alla baser som byggs måste kunna bli raidade av en annan klan. Det måste alltså finnas en väg in, med hjälp av t.ex dörrar eller gångar. Enkel tumregel är att man ska kunna ta sig till all loot utan att behöva teleportera sig.

 • 5.5 Infiltrering av andra klaner är inte tillåtet, var lojala mot er klan.

Gå inte med i nån annans klan för att sedan förråda dem eller för att komma åt deras loot. Alla som är med i din klan är dina lagkamrater, så de ska behandlas som det också.

 • 5.6 Att skapa en raid-clan är ett permanent val.

Du kan skapa en raid-klan när du vill med /cl raidclan. Detta innebär att du kan bli raidad av andra klaner. Det går inte att återgå från detta utan att ta bort klanen.

The End och Nether

 • 6.1  The End och Nether är neutrala zoner där man inte kan claima eller raida.

Nether och The End är världar som nollställs oftare än den vanliga världen och därför kan man inte claima här. Raiding är alltså inte heller aktivt här och det är inte heller tillåtet att gömma sin loot här.

 • 6.2 PvP är tillåtet i The End och Nether på samma sätt som oclaimade områden.

Samma regler gäller här som utanför privata områden.

 • 6.3 Griefing med syfte att förstöra i onödan är inte tillåtet.

Baserar sig på 3.3. Har någon byggt till exempel en enderman farm så ska du inte slå sönder den bara för att förstöra.

 • 6.4 Loot som tagits vid raid i den vanliga världen får inte gömmas här. Det bryter mot 5.2.

Eftersom det inte går att claima här kan man inte heller ha en clan bas här.