Riktlinjer för Staff

På Mineworlds så förväntas alla spelare och staff följa våra regler. Dessa riktlinjer gäller alla som är Staff. Information om roll-specialiseringar finns att läsa mer om nedan.

1.1 Aktiv, Inaktiv och Veteran Staff-medlem

Med en aktiv staff-medlem menas det att man är aktiv på servern på olika sätt. Vi förväntar oss att man är kontaktbar och bidrar till servern på olika sätt. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att spela på servern, utan att man deltar i diskussioner på Discord, röstar och så vidare. Aktiv staff får tillgång till #staff-active -kanalen på discord samt Staff-ranken inne i spelet.

Men en inaktiv staff-medlem menas det att man inte bidrar till servern för tillfället och att Development Lead har inaktiverat rollen. Då förväntar vi oss inte att man är kontaktbar eller bidrar till servern. Detta kan ske med eller utan förvarning om en staff-medlem inte bidragit under ungefär två månaders period. Se därför till att vara tillgänglig minst en gång i månaden under en ”checkup” som du kan läsa mer om nedan.

Med en veteran manas det att man pausar sin position som staff, eller att man aktivt valt att inte aktivt bidra längre. Då är det möjligt att återuppta positionen i framtiden. Läs mer om det i 1.8. Detta passar bra då livet kommer mellan men man ändå känner att man vill återuppta Minecraft i framtiden.

1.2 Checkups

En checkup sker en gång per månad där syftet är att planera resurshanteringen för den kommande månaden. Development Lead behöver då veta vilka som är aktiva, vilka som är inaktiva och vilka som har avsikt att bidra till servern. Detta förhindrar att för höga målsättningar sätts utifrån hur många som är aktiva på servern, samt om det är aktuellt att söka efter fler staff-medlemmar. Det är obligatoriskt att svara på en checkup, då den ligger till grund för om din roll kommer att inaktiveras eller inte.

1.3 Vid regelbrott

Staff har inga undantag när det kommer till regler som gäller för vanliga spelare. De ska följas och detta är något som vi räknar med när staff-ranken ges ut. Att bryta mot våra regler som staff är mycket allvarligare än om en spelare bryter mot en regel.
Vid allvarliga regelbrott dras rollen in för att underlätta intern utredning, vid mindre incidenter ges en varning. Development Lead avgör vad som klassas som allvarliga regelbrott. Upprepade mindre incidenter ses som ett allvarligt regelbrott.
Drabbade spelare ska alltid kompenseras när ett regelbrott på något sätt har påverkat spelupplevelsen negativt.

1.4 Specialiseringar

Som staff har du möjlighet att specialisera dig för att få tillgång till fler kommandon och rättigheter. Du kan bland annat specialisera dig som builder, moderator, admin, developer, tester. När du låst upp en specialisering genom att lära dig den och bekräftat att du förstår den så får du tillgång till rättigheterna samt en title in-game och på discord. Rättigheterna måste användas ansvarsfullt och vid missbruk dras de in. Just nu finns inget automatiskt system för detta utan det sker via en dialog med Development Lead.

1.5.1 Tester, uppdateringar och utveckling

Tester av nya uppdatering och funktioner ska inte påverka vanliga spelare i produktion. Undantag för detta gäller när servern är i alpha eller beta.

Nya uppdateringar ska inte läggas in på produktionsservern utan ett grundligt test. De ska inte heller läggas in om det befinner sig vanliga spelare online. Undantag för detta är möjligt nattetid 22:00 – 06:00.

Mindre förbättringar samt bugg-fixar kan läggas in om spelare meddelas innan.
För att underlätta utvecklingen används Trello och Google Docs. (Läs mer om Trello på Staff-portalen)

1.6 Verifiering och rösta

Staff förväntas använda de verifieringar vi har (Discord) för att vi ska kunna vara en förebild för spelarna och för att visa att det finns fördelar med att faktiskt göra det. Discord-verifieringen kommer även att användas för att enklare kunna nå dig som staff, samt att testa nya funktioner.

Staff förväntas även att rösta för servern, vilket hjälper spelare att hitta servern enklare. Detta är inte en regel, men en stark rekommendation då det hjälper servern att synas.

1.7 Inbjudan till Staff och ansökningar

Om en spelare följer våra regler och bidrar till servern genom att hjälpa andra spelare så kan vi erbjuda denne att bli Staff, utan att en ansökning behövs. I övriga fall behövs en ansökan. Development Lead tar beslut om vilka som kan bli erbjudna staff.

1.8 Uppsägning

Om en en staff-medlem inte längre vill vara staff kan man göra en uppsägning och övergå till rollen ”Veteran”. Det betyder att man en gång varit en aktiv staff-medlem men valt att inte längre vara det. Vill man återfå sin rank så är detta möjligt i framtiden. Uppsägning är inte samma sak som inaktivitet, och bör inte användas för att komma runt checkups.

1.9 Roll-specifika beskrivningar

Owner:
Grundare av Mineworlds och för närvarande ägare av fysisk hårdvara, data och domännamn.

Development Lead:
Ledningsgruppen tar de största besluten gällande servern.

Admin:
Utför rollbacks vid griefing samt övervakar spelare med hjälp av MWAC. (/co i , /co rollback u:<spelare> t:<tid> r:<avstånd>)
Håller ordning på Moderatorer, Supports och spelare.
Läs riktlinjer för moderation innan straff ges.

Community Manager:
Håller i tävlingar och officiella event på servern samt den kommunikation som sker mellan communityt och staff. Kan anses som både Moderator eller Admin.
Läs riktlinjerna för Community Manager här.

Moderator:
Håller ordning på spelare så att reglerna följs.
Kan också använda CoreProtect för att inspektera om någon har griefat. Kommando: /co i
Läs riktlinjer för moderation innan straff ges.

Builder:
Bygger olika byggnader som används på servern.

Tester:
Testar nya funktioner tillsammans med utvecklare.


Riktlinjerna blev uppdaterade senast 2020-09-12