Expanse – Utvecklingsuppdatering 3


Nu är det dags för ytterligare en uppdatering av hur utvecklingen av Expanse har sett ut den senaste tiden!

Utvecklingen just nu

Den stängda alphan har fortsatt, med fler ansökningar och inbjudningar. En nyhet är att antagna spelare kan bjuda in andra spelare, vilket innebär att de inte behöver ansöka. /invite <namn>
Sedan sist har vi jobbat mycket med bugg-fixar och nya funktioner i spawn-området.

Man kan nu välja vilken biome man vill starta på via en meny. Om man inte väljer någon så är det slumpmässigt som vanligt.

Det finns nu två golfbanor i spawn. När man klarar banan på par eller bättre så får man en summa pengar i belöning.

Man kan nu despawna och teleportera enklare med sina hundar. Despawnade hundar är odödliga tills du spawnar dem via menyn igen.

Det finns nu en Fisherman i spawn, där du kan sälja fiskar med vikt. Alla fiskar som du fångar i spawn-området får en slumpad vikt.

Ny hemsida för expanse

Det finns en ny hemsida för expanse där du kan läsa mer.

Utvecklingen framöver

Expanse börjar närma sig den öppna betan. De flesta planerade funktioner för alphan är färdiga. Det som återstår är att se till att det är så bugg-fritt och stabilt som möjligt. Inom kort så kommer ekonomin att justeras lite, eftersom alla sålda föremål sparas så måste det införas ett system så att det inte blir för mycket av ett specifikt föremål.