Regler

För att skapa en trevlig gemenskap på Mineworlds så har vi några regler ni bör följa. Ser du någonting du anser vara olämpligt ber vi dig att kontakta oss. Reglerna kan ändras utan förvarning, det är din skyldighet som användare att med jämna mellanrum kolla genom dem igen. Bryter du mot någon av våra regler får du själv stå för konsekvenserna. Mineworlds Staff avgör vad som bryter mot våra regler, oavsett om det inte finns en specifik regel för varje incident. Mineworlds tar inte ansvar för våra användares handlingar på andras tjänster.
Läs mer om vad som händer när du blir straffad här.
Läs förklaringar och exempel för alla regler här.

1. Allmänt

 • 1.1 Mods eller fusk är inte tillåtna (Detta tillfaller även X-ray (mod, fusk, texture pack med mera), macron, texture packs (som ger en orättvis fördel) och externa program). Det finns en lista med tillåtna mods längst ner på sidan.
 • 1.2 Hacking och/eller data-intrång i alla former är förbjudet.
 • 1.3 En Administratörs eller en Moderators ord måste lydas.
 • 1.4 Rasism, Sexism och Nazism är inte tillåtet. Detta gäller chatt, byggnader, skins och spelarnamn.
 • 1.5 Direkt-reklam är inte tillåtet. Detta gäller både reklam på våran om andra och på andra om våran.
 • 1.6 Skins som kan ses som stötande bör inte användas.
 • 1.7 Buggar får inte utnyttjas, de ska rapporteras. Detta gäller även duplicering av föremål.
 • 1.8 Att följa Sveriges lagar gäller också på denna server, samt att följa Minecrafts EULA.
 • 1.9 Gråzoner (Kryphål), d.v.s att vara nära att bryta en regel, eller att gå runt en regel ska undvikas.
 • 1.10 Farming är endast tillåtet om du interagerar med spelet och kan bekräfta att du är vid datorn.
 • 1.11 En bannlysning är inte förhandlingsbar om inte bevis för oskyldighet finns.

2. Chatt och Voice-chatt

 • 2.1 Med chatt menas Röstkanaler, Textchatten, Skyltar, Klan-namn och Namnsatta föremål.
 • 2.2 Använd en trevlig ton gentemot andra användare.
 • 2.3 Spam är inte tillåtet. Med detta menas onödiga meddelanden och/eller flera meddelanden på väldigt kort tid.
 • 2.4 Länkar som leder till olämpligt material, hemsidor eller något olagligt är inte tillåtet.
 • 2.5 Kontroversiella ämnen och/eller diskussioner i chatten är inte tillåtet.
 • 2.6 Dela inte personlig information. Skydda din och andras integritet.

3. Byggande och claims

 • 3.1 Du får inte bygga/förstöra i spawn-området utan tillåtelse av en Administratör. Bygger du nära spawn-området måste det passa in och se fint ut.
 • 3.2 Byggnader som kan ses som stötande eller olämpliga är inte tillåtet. Detta inkluderar även kontroversiella byggen.
 • 3.3 Överdriven griefing är inte tillåtet. Behandla spelare med respekt, även vid raiding.
 • 3.4 Det är tillåtet att raida oclaimade områden. Se till att claima om du vill skydda dina byggen.
 • 3.4 Det är inte tillåtet att claima på ett sådant sätt att 3.3 bryts.
 • 3.5 Det är inte tillåtet att störa spelare i deras privata område.

4. PvP

 • 4.1 PvP är inte tillåtet i spawn eller i närheten av privata områden.
 • 4.2 Saker som tappas om 4.1 inte bryts får tas av spelaren som vinner striden.
 • 4.3 Att logga ut under en strid eller raiding innebär att man dör i spelet.

5. Clans och Raids

 • 5.1 Raidar man en annan klan ska man själv kunna bli raidad.
 • 5.2 Loot som tagits vid en raid måste placeras i en klan-claim som uppfyller 5.1.
 • 5.3 Att tillfälligt unclaima eller kicka en medlem i klanen för att kunna delta i raiding är inte tillåtet.
 • 5.4 Baser måste uppfylla 5.1. Solida lava-väggar och en bas utan en synlig ingång är inte tillåtet.
 • 5.5 Infiltrering av andra klaner är inte tillåtet, var lojala mot er klan.
 • 5.6 Att skapa en raid-clan är ett val som innebär att alla claims skapade av klanens medlemmar bli raid-bara.

          Försök att hålla baserna realistiska. Annars kanske de bryter mot 5.4. Regel 1.9 spelar stor roll i detta fall.

6. The End och Nether

 • 6.1 The End och Nether är neutrala zoner där man inte kan claima.
 • 6.2 PvP är tillåtet i The End och Nether på samma sätt som oclaimade områden.
 • 6.3 Onödigt griefing är inte tillåten.
 • 6.4 Loot som tagits vid raid i den vanliga världen får inte gömmas här. Det bryter mot 5.2.

Tillåtna mods:

 • Shader mods
 • Optifine
 • Damage Indicators
 • Minimap mods
 • Waila / Hwyla
 • NEI / JEI eller liknande
 • Föreslå fler mods via discord

Reglerna ändrades senast 2019-09-26.