Regler

För att skapa en trevlig ton på Mineworlds så har vi några regler ni bör följa. Vi på Mineworlds tar inte ansvar för användarnas handlingar. Ser du någonting du anser vara olämpligt ber vi dig att kontakta oss.

Reglerna kan ändras utan förvarning, det är din skyldighet som användare att med jämna mellanrum kolla genom dem igen. Bryter du mot någon av våra regler får du själv stå för konsekvenserna.
Läs mer om vad som händer när du blir straffad här.

Allmänt

 • 1.1 Mods är inte tillåtna (Detta tillfaller även macron och externa program), finns undantag för mods som inte ger dig fördelar i spelet.
 • 1.2 Hacking av andra användares konton accepteras inte.
 • 1.3 En Administratörs eller en Moderators ord måste lydas.
 • 1.4 Rasism är inte tillåtet. Detta gäller chatt, byggnader, skins och spelarnamn.
 • 1.5 Skins som kan ses som stötande bör inte användas.
 • 1.6 Buggar får inte utnyttjas, de ska rapporteras.
 • 1.7 Sveriges lagar gäller också på denna server, samt att följa Minecrafts EULA.
 • 1.8 Olämpliga klan-namn får inte förekomma.
 • 1.9 Gråzoner (Kryphål), d.v.s att vara nära att bryta en regel, eller att gå runt en regel ska undvikas.

Chatt och Voice-chatt

 • 2.1 Med chatt menas Röstkanaler, Textchatten, Skyltar och Namnsatta föremål.
 • 2.2 Använd en trevlig ton gentemot andra användare.
 • 2.3 Skriv ej upprepande gånger i chatten under en kort tid.
 • 2.4 Länkar som leder till olämpligt material, hemsidor eller något olagligt är inte tillåtet.
 • 2.5 Direkt-reklam för andra servrar är inte tillåtet.
 • 2.6 Kontroversiella ämnen och/eller diskussioner i chatten är inte tillåtet.

Byggande och claims

 • 3.1 Du får inte bygga/förstöra i spawn-området utan tillåtelse av en Administratör. Bygger du nära spawnområdet måste det passa in och se fint ut.
 • 3.2 Byggnader som kan ses som stötande eller olämpliga är inte tillåtet.
 • 3.3 Att griefa med syfte att förstöra för en annan spelare är inte tillåtet.
 • 3.4 Det är inte tillåtet att claima på ett sådant sätt att 3.3 bryts.
 • 3.5 Det är bara tillåtet att raida privata claims som är ”expired”.

PvP

 • 4.1 PvP är inte tillåtet i spawn eller i privata claims.
 • 4.2 Saker som tappas om 4.1 inte bryts får tas av spelaren som vinner striden.
 • 4.3 Att logga ut under en strid eller raiding är inte tillåtet. (Combat-logging)

Clans och Raids

 • 5.1 Raidar man en annan klan ska man själv kunna bli raidad.
 • 5.2 Privata claims eller ender chests får inte utnyttjas för att låsa ute loot som tagits vid en raid.
 • 5.3 Att tillfälligt unclaima eller kicka en medlem i klanen för att kunna delta i raiding är inte tillåtet.
 • 5.4 Baser måste uppfylla 5.1. Skybaser, Solida lava-väggar och en bas utan en synlig ingång är inte tillåtet.
 • 5.5 Infiltrering av andra klaner är inte tillåtet, var lojala mot er klan.
 • 5.6 Att skapa en raid-clan är ett permanent val och sker även automatiskt när klanen är level 10.

          Försök att hålla baserna realistiska. Annars kanske de bryter mot 5.4. Regel 1.9 spelar stor roll i detta fall.

Forum

 • 6.1 Använd en trevlig ton gentemot andra användare.
 • 6.2 Skriv inte flera inlägg efter varandra, redigera istället det förra du skrev.
 • 6.3 Skapa inte flera likadana trådar, skriv istället i de som redan existerar.
 • 6.4 Länkar som leder till olämpligt material, hemsidor eller något olagligt är inte tillåtet.

Tillåtna mods:

 • Shader mods
 • Optifine
 • Damage Indicators
 • Minimap mods
  Föreslå fler mods på forumet eller discord

Reglerna ändrades senast 2019-02-11.