Regler

För att skapa en trevlig ton på Mineworlds så har vi några regler ni bör följa. Vi på Mineworlds tar inte ansvar för användarnas handlingar. Ser du någonting du anser vara olämpligt ber vi dig att kontakta oss.

Reglerna kan ändras utan förvarning, det är din skyldighet som användare att med jämna mellanrum kolla genom dem igen. Bryter du mot någon av våra regler får du själv stå för konsekvenserna.
Läs mer om vad som händer när du blir straffad här.

Allmänt

 • 1.1 Mods är inte tillåtna (Detta tillfaller även macron och externa program), finns undantag för mods som inte ger dig fördelar i spelet.
 • 1.2 Hacking av andra användares konton accepteras inte. Påträffas detta kan det leda till IP-banning.
 • 1.3 Stöld av andra spelares tillhörigheter är inte tillåtet.
 • 1.4 En Administratörs eller en Moderators ord måste lydas.
 • 1.5 Rasism är inte tillåtet. Detta gäller chatt, byggnader, skins och spelarnamn.
 • 1.6 Skins som kan ses som stötande bör inte användas.
 • 1.7 Buggar får inte utnyttjas, de ska rapporteras.
 • 1.8 Sveriges lagar gäller också på denna server, samt att följa Minecrafts EULA
 • 1.9 Olämpliga klan-namn får inte förekomma.

Chatt

 • 2.2 Använd en trevlig ton gentemot andra användare.
 • 2.3 Skriv ej upprepande gånger i chatten under en kort tid.
 • 2.4 Länkar som leder till olämpligt material, hemsidor eller något olagligt är inte tillåtet.
 • 2.5 Direkt-reklam för andra servrar är inte tillåtet.
 • 2.6 Kontroversiella diskussioner i chatten är inte tillåtet.

Byggande

 • 3.1 Du får inte bygga/förstöra på en annans spelares claim.
 • 3.2 Du får förstöra och ta spelares föremål om de inte har claimat sitt område.
 • 3.2 Du får inte bygga/förstöra i spawn-området utan tillåtelse av en Administratör.
 • 3.3 Hantera lava och vatten med stor försiktighet. Placera inte ut det på platser som inte är menade för det ändamålet.
 • 3.4 Olämpliga byggnader är inte tillåtet.

Pvp

 • 4.1 PvP är tillåtet om spelaren har detta aktiverat och befinner sig utanför en claim de själva äger.
 • 4.2 Saker som tappas om 4.1 uppfylls får tas av spelaren som vinner striden.
 • 4.3 Argumentationer eller bråk i chatten är inte tillåtet om 4.1 uppfylls.

Forum

 • 5.2 Använd en trevlig ton gentemot andra användare.
 • 5.3 Skriv inte flera inlägg efter varandra, redigera istället det förra du skrev.
 • 5.4 Skapa inte flera likadana trådar, skriv istället i de som redan existerar.
 • 5.5 Länkar som leder till olämpligt material, hemsidor eller något olagligt är inte tillåtet.

Tillåtna mods:

 • Shader mods
 • Optifine
 • Damage Indicators
 • Minimap mods
  Föreslå fler mods på forumet eller discord

Reglerna ändrades senast 2018-07-25