Spåra andra klaner

För att raida en annan klan så måste man först hitta deras claim. Denna guide innehåller de tekniker och tips man kan använda för att hitta någons bas.
Track Tokens kan användas för att spåra med hjälp av en helt vanlig kompass, och du kan även skapa en karta med ett kryss på.

Track Tokens

För att kunna spåra andra spelare så måste man först ha Track Tokens. (Du kan köpa tokens i shoppen)
Det kostar 1 Track Token att använda /track -kommandot.

Dessa kommandon finns för att spåra andra spelare:
/track <spelare> – Ändra kompassens position till en spelare. Om spelaren står i en clan claim så skrivs IDt ut och hur du spårar claimen.
/track clanclaim – Ändra kompassens position till närmaste fiende claim.
/track upkeep – Ändra kompassens position till närmaste upkeep innuti en clan claim.
/track base – Ändra kompassens position till en klans bas.
/track <klannamn> – Välj en claim du kan spåra i en annan klan.