Drops

Det finns många olika special-föremål du kan hitta och samla på. Här finns en lista på vilka föremål det finns och hur du hittar dem.

Lootbox

En lootbox ger en chans att få alla de specialföremål som finns på servern. De finns att köpa i /shop.

Chanser:

Normal Lootbox % 1/n
Common 73,30% 1,36
Uncommon 19,59% 5,10
Rare 5,24% 19,10
Epic 1,40% 71,44
Legendary 0,37% 267,29
Mythical 0,10% 1000,00
Rare+ Lootbox % 1/n
Rare 73,65% 1,36
Epic 19,69% 5,08
Legendary 5,26% 19,01
Mythical 1,41% 71,10


Shadow och Artifact

Shadow och Artifact går bara att få från Dungeon 1 Hard och Raid 1 och 2.