Friends

/friend list – Lista dina vänner
/friend add – Lägg till en vän i en meny
/friend add <spelare> – Lägg till en ny vän
/friend remove <player> – Ta bort en vän

Du kan också använda menyerna för att se och lägga till vänner.

Notera: Om både du och en vän är vän med varandra så kommer de även åt clan claims oavsett om de är med i samma klan eller ej.