Guide – Expanse Builder

Denna guide är till för byggare som ska bygga på Expanse-projektet.

Teleportera till Expanse-spawn:

/warp xe

Ändra gamemode:

/gm 1 – Creative
/gm 0 – Survival

WorldEdit:

För full dokumentation om vad du kan göra med WorldEdit, klicka här. 

  • För att kopiera något, markerar du 2 motsatta hörn av en fyrkant med en trä-yxa. (Vänster-klick = Markering 1, Höger-klick = Markering2) Sedan skriver du //copy (Notera att din position blir relativ till det du kopierar. Ska du kopiera ett hus så bör du stå inne i det.)
  • För att placera något så kan du skriva //paste , och byggnadens position blir då relativ till din position när du kopierade.
  • Du kan rotera bygget med //rotate <grader>, innan du placerar.
  • För att ångra en placering kan du skriva //undo .
  • Du kan sätta typen av blocks i en markering med //set <material>
  • För att ersätta blocks i en markering kan du skriva //replace <material> <nytt-material> Detta ersätter alla existerande material med ett nytt material.
  • Det finns flera typer av penslar som kan sättas på till exempel en pinne. För att göra ett klot, håll i en pinne och skriv //brush sphere <material> <storlek> och sedan högerklickar du med pinnen där du vill placera klotet. Du kan göra en cylinder med //brush cylinder <material> <storlek>

Notera att du inte bör kopiera, placera eller ändra blocks som är mer än 1 miljon i antal då det riskerar att krascha servern!