Items

Varje specialföremål har en raritet som avgör hur sällsynta det är och hur mycket de är värda. För att se alla items kan du skriva /items

Rariteter:
Common
Uncommon
Rare
Epic
Legendary
Mythical
Shadow
Artifact

Vissa föremål har ett unikt texture:

Lootbox

En lootbox ger en chans att få alla de specialföremål som finns på servern. De finns att köpa i /shop.

Chanser:

Normal Lootbox % 1/n
Common 68,99% 1,45
Uncommon 21,44% 4,66
Rare 6,66% 15,01
Epic 2,07% 48,30
Legendary 0,64% 155,4
Mythical 0,2% 500,00
Rare+ Lootbox % 1/n
Rare 73,65% 1,36
Epic 19,69% 5,08
Legendary 5,26% 19,01
Mythical 1,41% 71,10


Shadow och Artifact

Shadow och Artifact går bara att få från Dungeon 1 Hard och Raid 1 och 2.