Levels

Levels är ett unikt level-system där du som spelare kan låsa upp olika fördelar. För att se levlar och vad du låst upp skriv /levels

Kategorier

Levels finns i flera olika kategorier. Dessa är:

 • Monster
 • Farming
 • Woodcutting
 • Fishing
 • Melee
 • Ranged
 • Armor
 • Shield
 • Magic
 • Dungeon
 • Rift
 • Raid

Utöver dessa finns ”Prestige” som ökar chansen och styrkan på alla abilities du äger, men nollställer alla dina levlar och exp.

Abilities

Varje kategori har ett antal abilities som du kan köpa för Ability Points. Du får en AP för varje level du ökar.

För att köpa en ability så högerklickar du på den. Om du äger en ability så kan du aktivera och avaktivera den genom att högerklicka på den.
Strength motsvarar styrkan och Chance vilken chans abilityn har. Prestige gör att alla abilities blir lite starkare, men nollställer alla dina levlar och exp.

Quests

Du får nya quests med 15 minuters mellanrum, som du kan klara för att få belöningar och EXP för den kategori som questet tillhör.

Om du höger-klickar på ett quest så kan du spåra det.

Detta visar målet, samt hur långt du har kommit.
För att ta bort ett quest så kan klicka med scroll-knappen.

Notifikationer

Man kan slå av och på notifkationer från Levels med /levels notify

Andra spelare

Du kan se andras spelares levels med /levels info <spelare>