Levels2 – YML Dokumentation

Denna guide visar hur man lägger till nya Perks, Quest och Rewards i Levels2.

Exp-typer:

MONSTER		//Döda monster.
FARMING		//Farma med handen eller auto-crop.
MINING		//Förstöra sten eller ores.
WOODCUTTING	//Förstöra träd.
FISHING		//Fiska
MELEE		//Slås med svärd, yxor, trident.
RANGED  	//Skjuta pilar, kasta trident.
ARMOR 		//Ta skada
SHIELD 		//Ta skada
MAGIC 		//Använda magiska items
DUNGEON 	//Döda monster och bossar, klara dungeons
RIFT 		//Döda rifts och klara rifts
RAIDING 	//Starta raids och förstöra blocks

Perks:
Varje perk har en Exp-typ som förälder, och namn som key. Alla perks har ett pris, chans, multiplier (Styrka), description samt det material som ska visas i menyn.

MONSTER:
 Monster_Hunter:
  Price: 3
  Chance: 1.0
  Multiplier: 1.05
  PrestigeBonusChance: 0
  PrestigeBonusMultiplier: 0.05
  DescriptionLore:
  - §eDeal more damage to all monsters.
  UnlockedPlayers: {}
  EnabledPlayers: {}
  Material: WITHER_SKELETON_SKULL

Typer av Quest:

DESTROY     //Förstöra block. Kräver Materials.
SELL       //Sälja föremål. Kräver Materials, eller ItemDisplay
OBTAIN      //Plocka upp föremål. Kräver Materials, eller ItemDisplay
PLACE      //Placera block. Kräver Materials.
RIFT_COMPLETE  //Klara en rift.
DUNGEON_COMPLETE //Klara en dungeon. DungeonName kan ges.
BOSS_KILL    //Döda en MythicMob, kräver MythicInternal
MOB_KILL     //Döda ett monster/entity. Kräver EntityType.
BREED      //Breeda två djur. Kräver EntityType
RAID_START    //Starta en raid i clans.
INTERACT_BLOCK  //Interacta med ett block, kräver Materials.
AUTO_CROP    //Autocrop, kräver Materials.
STATISTIC    //Använder Statistic som event. Kan ta EntityType och Material där det behövs.
NPC_TALK     //Sker när en spelare pratar med en NPC. Kräver NpcId och kan ta IsLastNpcMessage.

En lista med statistics finns här.

En lista med material finns här.

En lista med entity type finns här.

questobjectives.yml:
Key används som namn. Understreck för mellanslag.

Goal      //Antal gånger det måste utföras.
QuestType    //Typen av quest.
InHand      //Typen av material som spelaren måste ha i main handen.
OffHand     //Typen av material som spelaren måste ha i off handen.
Statistic    //Vilken statistic som ska lyssnas på.
ExpTypes     //Lista med ExpTyper som kan få detta quest slumpmässigt.
RewardTypes   //Lista med slumpad reward.
Description   //Lista med information om questet. Tar color codes med §.
Materials    //Lista med material.
ItemDisplay   //Sträng med displayname på ett item.
EntityType    //Typ av entity. T.ex SPIDER.
MythicInternal  //Internt boss-namn.
DungeonName   //Internt dungeon-namn.
NpcId      //NPC ID, en sträng.
IsLastNpcMessage //Om det krävs att alla meddelanden har sagts av NPCn

questrewards.yml:
Key fungerar som internal-namn i RewardTypes.

Exp     //Levels-exp som ska ges.
Money    //Pengar som ska ges.
Xp      //Vanlig xp som ska ges.
ItemAmount  //Item-antal.
ItemInternal //MythicMobs-item.

Exempel på quest och reward:

questrewards.yml:
I detta fall är emeralderna ett specialvärde, annars är det ett MythicMobs-värde som förväntas i ItemInternal.

Example_Reward:
Exp: 100
Money: 500
Xp: 50
ItemAmount: 1
ItemInternal: SPECIAL_EMERALD

questobjectives.yml:

Destory_Logs:
Goal: 10
QuestType: DESTROY
ExpTypes:
- WOODCUTTING
RewardTypes:
- Example_Reward
Description:
- §eDestroy oak 10 logs
Materials:
- OAK_LOG
ItemDisplay: ''
EntityType: ''
MythicInternal: ''
DungeonName: ''
NpcId: ''
IsLastNpcMessage: false

Admin-kommandon:

/lev clearactivequests – clears active quests
/lev loadquestdata – Load quest data from yml and validates active quests
/lev generatequest <exptype/misc> <player> – Generate a quest
/lev save – Save the current state to configs
/lev load – Load yml state to ram
/lev reset – Reset all players and active quests
/lev addexp <exptype> <player> <amount> – Add exp
/lev setexp <exptype> <player> <amount> – Set exp