Snabbstartsguide – Pluginutveckling

Denna guide ska fungera som en allmän snabbstartsguide för nya utvecklare som vill börja att utveckla plugins för Spigot.

Krav:

Steg 1: Sätta upp en test-server.

 1. Ladda ner Server.zip
 2. Packa upp filerna och starta ”StartServer.bat
 3. När servern har laddat klart, testa att anslut till den med Minecraft –> Multiplayer –> Direct Connect –> localhost
 4. Om du lyckats ansluta till servern så fungerar allt som det ska.

Steg 2. Sätta upp utvecklingsmiljön i IntelliJ.

 1. Skapa ett nytt projekt och välj ”Project SDK 1.8
 2. Välj ett projektnamn, till exempel ”MineworldsPlugin
 3. Välj ”File –> ”Project Structure” och kontrollera att SDK är version 1.8 och ”Project Language Level” är Java 8.
 4. I ”Project Structure” välj ”Libraries” och lägg till ”spigot-1.15.2.jar” som bibliotek. (Samma fil som du fick med i Server.zip)
 5. I ”Project Structure” välj ”Artifacts” och tyck på +. Välj ”Jar — Empty”. Under ”Available Elements”, dubbelklicka på ”MineworldsPlugin compile output. Vid ”Name” högst upp, skriv samma namn som projektet, t.ex ”MineworldsPlugin
 6. Tryck sedan ”Apply” och ”OK”.
 7. Under ”src” högerklicka och välj ”New –> Package”. Döp detta till ”me.dittnamn.pluginnamn” , eller t.ex ”eu.mineworlds.plugin”.
 8. Högerklicka på paketet och välj ”New –> Class” och döp den till ”Main”.
 9. Högerklicka på ”src” välj ”New –> File och döp den till ”plugin.yml”.

Steg 3. Fyll i plugin.yml enligt mallen nedan, men med din information. För dokumentation om vad plugin.yml kan innehålla klicka här.

main: eu.mineworlds.plugin.Main
api-version: 1.13
name: Plugin
version: 1.0.0
author: Jocke155
website: https://mineworlds.eu

Steg 4. Börja programmera pluginet. Exampel på tom Main-klass nedan. Dokumentation för Spigots API finns här.

package eu.mineworlds.plugin;

import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

import java.util.logging.Level;

public class Main extends JavaPlugin
{
  @Override
  public void onEnable()
  {
    getServer().getLogger().log(Level.INFO, "Hello World!");
  }

  @Override
  public void onDisable()
  {
    getServer().getLogger().log(Level.INFO, "Bye World!");
  }
}

Steg 5. Installera och testa pluginet.

 1. I IntelliJ, välj ”Build” högst upp i menyn, sedan ”Build Artifacts”. Om inget felmeddelande visas bör du ha fått en jar-fil som heter ”Pluginnamn.jar” i projektets ”out — > Artifacts” mapp. (Projektmapp\out\artifacts\Pluginnamn\Pluginnamn.jar)
 2. Kopiera jar-filen och placera den i serverns ”plugins”-mapp.
 3. Skriv ”reload” i server terminalen eller starta om servern.
 4. Om du har gjort rätt, borde det stå ”Hello World!” i serverterminalen när pluginet laddas in, och ”Bye World!” när det unloadas.

Ladda ner exempelprojektet här.

Del 2 – Skapa ett kommando