Kommandon

Detta är en sammanställning av de kommandon som du kan använda på servern.

 

Byggnad och Claims

Tillåtelser

Tillåt en annan spelare att bygga i din claim: /Trust <spelarnamn>
Tillåt inte en spelare att bygga i din claim: /Untrust <spelarnamn>

Visa spelare du har givit Trust: /TrustList

Tillåt en spelare att använda knappar, sängar m.m: /AccessTrust <spelarnamn>
Tillåt en spelare att använda kistor: /ContainerTrust <spelarnamn>

Claims

Skapa en claim där du står: /Claim

Ta bort claim du står i: /AbandonClaim eller /unclaim
Ta bort alla dina claims: /AbandonAllClaims

Om du sitter fast i en claim: /Trapped

Gör Sub-claims: /subdivideclaim

 

Teleportation

Teleportera hem: /home
Sätt ett hem /sethome

Teleportera till hubben: /hub /spawn /warp hub
Teleportera till survival: /warp survival

Teleportera till en annan spelare: /tpa <spelarnamn>

Teleportera till platsen där du dog, eller teleporterade från: /back

Teleportera till en slumpmässig plats i survival: /wild

Warpmeny: /warp

Ekonomi

Betala en annan spelare: /pay <spelarnamn>
Kolla saldo: /bal
Kolla vem som är rikast: /baltop

Coins hjälp-kommando: /coin
Kolla antal coins: /coins
Kolla vem som har mest coins: /coins top

Tradea med en annan spelare: /trade <spelarnamn>

Titles

Välj en titel som du äger: /title
Se vilka titles som finns: /titles

Chatt

Skriv ett privat meddelande till en spelare som är inloggad: /msg <spelarnamn> <meddelande>
Skriv ett brev till en spelare: /mail send <spelarnamn> <meddelande>
Läs brev: /mail read
Gå AFK (Away from Keyboard): /afk

Övrigt

Läs reglerna: /rules
Rösta, eller besök hemsidan: /vote
Hemsidan: /website
Livemap: /map