Utrustning

Det finns en hel del Utrustning som är unikt för Mineworlds att hålla koll på. Vissa är bundna till Klasser och går att köpa, och vissa går bara att få från svåra Monster.

Klassbunden Utrustning

Klassbunden gear finns att köpa vid /warp shop och tillhör den klass du valt. Vissa bonusar fungerar bara om du är samma klass som föremålet tillhör. Enchantments, och Attribut fungerar dock för alla klasser.

Valutor

Det finns olika typer av valutor du kan samla på för att köpa Utrustning för varje Klass.
Magic Dust Heavy Dust Light Dust Solid Dust

Healer