Clans

Clans är perfekt för för spelare som vill spela tillsammans och ha gemensamma framsteg, men det går även bra att skapa en om man är själv. Fördelen med att skapa en klan är att det låser upp möjligheten att använda sig av clan claims och tokens som du kan läsa mer om nedan.

Klanen har en level som ökar när spelare i klanen samlar experience. Allt som ger dig experience i survival ökar klanens level.

Clan Teleport – Cooldown minskar med 20 sekunder per level. Startar på 250 sekunder.
Verified Clan – Kan begäras när klanen har nått level 10 och är aktiv.

Skapa en Clan

För att skapa en klan skriver du /cl create <namn> . Du kan sedan bjuda in vänner med /cl invite <spelare>.

Clan Claims

En Clan Claim är ett område som ägs av en klan. Detta område kan bli raidat av andra klaner samt låser upp möjlighet att placera ut Clan Upkeep.
En Claim som både har upkeep och är markerad som är en bas är mycket svår att raida.

Det finns två sätt att skapa Clan Claims på:
1. När en klanmedlem skriver /cl claim inuti en privat claim.
2. Placera Clan Upkeep som går att köpa i /cl shop

Endast 1 Clan Claim kan markeras som klanens bas. För att markera en Clan Claim som en bas, skriv /cl base

Clan Upkeep

Clan Upkeep är ett block som placeras inuti en Clan Claim. Dessa kan inte tas upp, men förstöras av andra klaner. Upkeep gör det svårare för andra klaner att raida den.
Du kan även se Clan Claimens exp, level och om någon raidat klanen genom att högerklicka på blocket.

I denna så kan du förvara Tokens och andra värdefulla föremål. När du blir raidad så förlorar du vara en viss % av alla föremål.
För ensamma föremål i en slot är det vara 10% chans att den tappas.
För stackade föremål så förloras 10% av föremålen.

För att placera ut upkeep köper du blocket i /cl shop och placerar det sedan i en claim.

Raid Items

Ett Raid Item är ett föremål som har blivit stulet från en annan klan under en raid. Dessa föremål har viss begränsningar för att den försvarande klanen ska kunna raida tillbaka.
Ett stulet föremål har lore: [Stolen from Clan] där namnet motsvarar den klan där föremålet senast blev stulet från.
Raid Item
Begränsningar utanför Clan Claims:
* Man kan bara vänster-klicka på föremålet.
* Man kan bara placera ut föremålet i en Clan Claim.
* Man kan inte droppa föremålet.
* Du kan inte teleportera långa avstånd när du har ett Raid Item på dig. (Max 5000 blocks)
Innanför Clan Claims fungerar föremålet som vanligt.

Tokens

Tokens är specialföremål som du kan hitta i lootboxes eller köpa i shoppen. De är förbrukas av respektive kommando, och placeras i upkeep.
Du kan ha personliga tokens i /tokens -menyn

Tokens

Death Token
– Används för att låsa upp /back
– Kostar 1 Token
– Tar dig tillbaka till din senaste dödsposition

Summon Token*
– Används för att låsa upp /summon
– Teleportera hela klanen till dig. Kan till exempel användas om du behöver hjälp av din klan direkt
– Kostar 1 Token

Warp Token*
– Gör så att du kan sätta ut warps som klanen kan använda /setwarp /warp
– Kostar 2 Tokens att skapa, 1 att använda

Track Token
– Gör så att /track kan användas på claims eller andra spelare
– Kan spåra claims om du har claim-idt. Kan även spåra spelare som inte är med i din klan

Exp Token
– Gör så att du inte förlorar din exp när du dör
– Kotar 1 Token varje gång man dör

KeepInv Token
– Gör så att du inte förlorar dina föremål när du dör
– Kotar 1 Token varje gång man dör

Repair Token
– Gör så att du kan reparera ett föremål i en anvil
– Kostar 1 token per reparation

Wild Token
– Låser upp /wild som ger tillgång till en slumpmässig teleport mellan 500-20000 blocks bort.
– Kostar 1 token

* Exklusiva för klaner.

Raids

En raid är när en klan anfaller en annan klans område för att ta deras föremål. Detta är inte samma sak som griefing, vilket är mot våra regler.
Syftet med raiding är att skapa en spänning mellan olika klaner och göra så att man behöver skydda sina föremål genom att bygga en bas.
Det finns regler som gäller för raiding som du bör läsa. Detta är för att göra raiding roligt för alla. Du får till exempel inte förstöra i onödan då det kan räknas som griefing.

Var kan man raida:
Man kan raida Clan Claims.

Hur man raidar:
Läs mer om hur man hittar någons claim här.

För att förstöra blocks in någon annan klans område måste du använda guld eller diamant-tools. Trä, sten och järn går inte att använda för att förstöra blocks.
Vid raiding så utgör blocken väldigt stor skada på föremål. Skadan avgörs beroende på vilket block du förstör, samt om området har upkeep eller är en bas. Om upkeep saknas så utgörs bara halva skadan.

När du förstör kistor så låses de upp. Då kan du vänsterklicka på föremålen för att ta dem. Stulna föremål blir ett Raid Item.

Återställa förstörda blocks vid en raid (Inom 24 timmar):
Vissa blocks som blivit förstörda under en raid går att återställa inom 24 timmar efter att raiden har skett. Detta kostar en summa pengar.
För att se raids kan du antingen klicka på Info-skylten i Upkeep. Annars kan du använda /cl raids när du står i Clan Claimen.
Du kan se vilka föremål som blivit stulna under en raid på samma sätt.

Cooldowns och begränsningar vid raiding:

  • Raid-status ges åt spelare i din klan som är i närheten när en raid påbörjas. Detta gör så att du inte kan teleportera, och det går långsammare att förstöra blocks. Statusen varar i 3 minuter.

Skada om området upkeep:
Skadan är 2X om det är en bas.

Soft Blocks – Vanliga blocks som dirt, sten, sand
Diamond Tools: Klarar 30 blocks
Guld Tools: Klarar 16 blocks

Rock Blocks – Craftade stenar såsom stonebrick, brick, concrete
Diamond Tools: Klarar 6 blocks
Guld Tools: Klarar 3 blocks

Hard Blocks – Obsidian och solida metallblock
Diamond Tools: Klarar 3 blocks
Guld Tools: Klarar 1 block

Dörrar (Vanliga):
Diamond Tools: Klarar 15st
Guld Tools: Klarar 2st

Dörrar (Iron):
Diamond Tools: Klarar 10st
Guld Tools: Klarar 5st

Låsta behållare: – Kistor, Furnace, Hoppers
Diamond Tools: Klarar 2st
Guld Tools: Klarar 1st

Dörrar och kistor kan inte öppnas, men kan tas sönder. När du förstör en kista så förstörs inte själva kistan, men låset går sönder och den går att öppna.
När du förstör Claim Upkeep får du 20% av de föremål som inte är ensamma i sin stack.
Föremål som är ensamma i en slot har bara 10% chans att tappas.

Verifiera klanen

För att ansöka om att verifiera sin klan måste den vara minst level 10 och aktiv. När du uppnått kraven kan du kontakta staff via discord eller ingame så verifierar vi din klan.

Interest Point

Interest Point är ett område där en oclaimat kista med ett högt värde har funnits. När en point skapas, så kan man spåra den men man kan också se statistik som kan vara intressant att undersöka innan man bestämmer sig för att spåra och raida området. Radien på en point är 50 blocks.
Man kan ignorera points som man inte vill inkludera i spårning med hjälp av /ip ignore <id> eller använd menyn /ip
Spårning ger en karta i overworld och koordinater i chatten om den är i Nether eller The End.

Lista med kommandon

För spelare:
/clan – Hjälpkommando
/clan info – Visa information om klanen.
/clan tokens – Visa hur många tokens som vinns i klanen
/clan leader – Hjälpkommando för ledare
/clan create <namn> – Skapa en klan med namnet <namn>
/clan claims – Visa hur många privata samt clan claims klanen har gemensamt
/clan leave – Lämna en klan
/clan deposit <summa> – Lägg in en viss summa pengar på klanbanken
/clan withdraw <summa> – Ta ut en viss summa från klanbanken
/clan warps – Lista möjliga warps, i en meny.
/clan warp <namn> – Warpa till en speciell klanwarp. Kostar 1 Warp Token

För ledare:
/clan raidclan – Gör permanent om klanen till en raidklan
/clan abandon – Överge och ta bort en klan som ledare
/clan invite <spelare> – Bjud in en spelare till klanen
/clan kick <spelare> – Kicka en spelare från klanen
/clan promote <spelare> – Ge en medlem fler ledar-rättigheter (Inte alla, såsom kick m.m)
/clan demote <spelare> – Ta bort ledar-rättigheter från en spelare
/clan transfer <spelare>Överge ledarskapet till en annan klanmedlem
/clan claiminfo – Visa klan-relaterad information i området du står i
/clan setwarp <namn> – Sätt en warp på din position. Inom en clan claim
/clan delwarp <namn> – Ta bort en warp
/clan maxdebt <summa> – Den maximala skulden en medlem kan ha i klanbanken.

Vissa kommandon finns inte ännu i den nuvarande beta-versionen.