Clans

Clans är perfekt för för spelare som vill spela tillsammans och ha gemensamma framsteg, men det går även bra att skapa en om man är själv. Fördelen med att skapa en klan är att det låser upp möjligheten att använda sig av klankistan och tokens som du kan läsa mer om nedan.

Klanen har en level som ökar när spelare i klanen samlar experience. Allt som ger dig experience i survival ökar klanens level.

Clan Teleport – Cooldown minskar med 20 sekunder per level. Startar på 250 sekunder.
Clan Chest      – Låses upp vid level 2. Ökar med 1 rad varannan level.
Clan Bank       – Låses upp vid level 3. Används med /cl withdraw summa och /cl deposit summa

Clan Claims

För att skapa en clan claim måste ägaren av claimen skriva /clan claim – Detta gör så att alla medlemmar i klanen kan bygga i området. En klankista kommer automatiskt placeras ut i mitten av området. Du kan själv välja om du vill förstöra kistan eller flytta den. För att skapa en ny klankista kollar du på en kista och skriver /cl linkchest

Det går även att göra om klanen till en raid-clan. Detta innebär att alla privata claims automatiskt omvandlas till en clan claim om de är minst 1 timme gamla. Detta är ett permanent val och innebär alltså att alla privata claims blir tillgängliga för raiding. Kommandot för att göra detta är /cl raidclan.

Clan Chest

Klankistan fungerar som en enderchest som hela klanen har gemensamt, och går att komma åt inne i clan claims. Ni kan förvara föremål i kistan och bara ledare eller medlemmar som är promoted kan ta ut eller sätta in saker i kistan. Det som är viktigt att sätta i kistan är ”Tokens”. Det gör så att medlemmar kan använda kommandon såsom /back/summon och /clan warp. Man kan länka en kista i en clan claim med /clan linkchest.
Vid raids så kan klanen förlora en viss % av föremålen som finns i klan-kistan. Föremål som förvaras en och en har minst chans att förloras.

Kistan låses upp vid level 2, och får en ny rad varannan level. Kistan gör även så att området den befinner sig i blir mycket svårare att raida. Protection Tokens förbrukas också i området.

Tokens

Tokens är specialföremål som spawnar på marken runtom i världen. De är förbrukas av respektive kommando, och placeras i klan-kistan.
De kan också förvaras privat om du använder /tokens

Death Token*
– Används för att låsa upp /back
– Kostar 1 Token
– Tar dig tillbaka till din senaste dödsposition

Summon Token
– Används för att låsa upp /summon
– Teleportera hela klanen till dig. Kan till exempel användas om du behöver hjälp av din klan direkt
– Kostar 1 Token

Warp Token
– Gör så att du kan sätta ut warps som klanen kan använda /setwarp /warp
– Kostar 2 Tokens att skapa, 1 att använda

Clan Compass
– Låser upp /track
– Spåra olika saker med kompassen, till exempel närmaste clan claim eller en klanmedlem

Track Token
– Gör så att /track kan användas på claims eller andra spelare
– Kan spåra claims om du har claim-idt. Kan även spåra spelare som inte är med i din klan

Exp Token*
– Gör så att du inte förlorar din exp när du dör
– Kotar 1 Token varje gång man dör

KeepInv Token*
– Gör så att du inte förlorar dina föremål när du dör
– Kotar 1 Token varje gång man dör

Protection Token
– Gör så att dina clan claims inte kan bli raidade när alla är offline
– Kostar 1 Token per timme, max 3 timmar i streck.

Repair Token*
– Gör så att du kan reparera ett föremål i en anvil
– Kostar 1 token per reparation

Wild Token
– Låser upp /wild som ger tillgång till en slumpmässig teleport mellan 500-20000 blocks bort.
– Kostar 1 token

* Går att använda utan att vara med i en klan. Kommando: /tokens

Raids

En raid är när en klan anfaller en annan klans område för att ta deras föremål. Detta är inte samma sak som griefing, vilket är mot våra regler.
Syftet med raiding är att skapa en spänning mellan olika klaner och göra så att man behöver skydda sina föremål genom att bygga en bas.
Det finns regler som gäller för raiding som du bör läsa. Detta är för att göra raiding roligt för alla. Du får till exempel inte göra en bas som inte har någon fysisk ingång.

När man kan bli raidad:

Om claimen är en clan claim.
Om någon i din klan är online.
Om du inte har några Protection Tokens.
Om området inte har någon klankista.

När man inte kan bli raidad:

Du kan inte bli raidad om du har Protection Tokens och en klankista är placerad i det område du skyddar.
Om claimen är privat.

Hur man raidar:

Läs mer om hur man hittar någons claim här.

För att förstöra blocks in någon annan klans område måste du använda guld eller diamant-tools. Trä, sten och järn går inte att använda för att förstöra blocks.
Vid raiding så utgör blocken väldigt stor skada på föremål. Skadan avgörs beroende på vilket block du förstör, samt om området har en klankista. Om klankistan saknas så utgörs bara halva skadan.

Cooldowns och begränsningar vid raiding:

  • Teleporterar någon i din klan mer än 10000 blocks så får man en 3 minuters raid-cooldown. Detta är för att man inte ska missbruka teleports eller homes för att snabbt ta sig till fiendens bas.
  • Raid-status ges åt spelare i din klan som är i närheten när en raid påbörjas. Detta gör så att du inte kan teleportera, och det går långsammare att förstöra blocks. Statusen varar i 3 minuter.

Skada om området har en klankista:

Soft Blocks – Vanliga blocks som dirt, sten, sand
Diamond Tools: Klarar 30 blocks
Guld Tools: Klarar 16 blocks

Rock Blocks – Craftade stenar såsom stonebrick, brick, concrete
Diamond Tools: Klarar 6 blocks
Guld Tools: Klarar 3 blocks

Hard Blocks – Obsidian och solida metallblock
Diamond Tools: Klarar 3 blocks
Guld Tools: Klarar 1 block

Dörrar (Vanliga):
Diamond Tools: Klarar 15st
Guld Tools: Klarar 2st

Dörrar (Iron):
Diamond Tools: Klarar 10st
Guld Tools: Klarar 5st

Låsta behållare: – Kistor, Furnace, Hoppers
Diamond Tools: Klarar 2st
Guld Tools: Klarar 1st

Dörrar och kistor kan inte öppnas, men kan tas sönder. När du förstör en kista så förstörs inte själva kistan, men låset går sönder och den går att öppna.
När du förstör klan-kistan får du 20% av de föremål som inte är ensamma i sin stack.
Föremål som är ensamma i en slot har bara 10% chans att tappas.

Lista med kommandon

För spelare:
/clan – Hjälpkommando
/clan gui – Meny som visar information om klanen, med olika val
/clan info – Visa information om klanen.
/clan tokens – Visa hur många tokens som vinns i klanen
/clan leader – Hjälpkommando för ledare
/clan create <namn> – Skapa en klan med namnet <namn>
/clan claims – Visa hur många privata samt clan claims klanen har gemensamt
/clan leave – Lämna en klan
/clan linkchest – Länka en kista med klankistan
/clan deposit <summa> – Lägg in en viss summa pengar på klanbanken
/clan withdraw <summa> – Ta ut en viss summa från klanbanken
/clan warps – Lista möjliga warps, i en meny.
/clan warp <namn> – Warpa till en speciell klanwarp. Kostar 1 Warp Token

För ledare:
/clan raidclan – Gör permanent om klanen till en raidklan
/clan abandon – Överge och ta bort en klan som ledare
/clan invite <spelare> – Bjud in en spelare till klanen
/clan kick <spelare> – Kicka en spelare från klanen
/clan promote <spelare> – Ge en medlem fler ledar-rättigheter (Inte alla, såsom kick m.m)
/clan demote <spelare> – Ta bort ledar-rättigheter från en spelare
/clan transfer <spelare> – Överge ledarskapet till en annan klanmedlem
/clan trust <klan> – Lita på en annan klan i ett område
/clan untrust <klan> Lita inte längre på en klan i ett område
/clan claiminfo – Visa klan-relaterad information i området du står i
/clan setwarp <namn> – Sätt en warp på din position. Inom en clan claim
/clan delwarp <namn> – Ta bort en warp
/clan maxwithdraw <summa> – Den maximala summan medlemmar kan ta ut från klanbanken
/clan withdrawcooldown <minuter> – Hur ofta en medlem får ta ut pengar från klanbanken