Clans

Clans är Mineworlds system för spelare som vill spela tillsammans. Genom att skapa en klan låser du upp möjligheten att skapa ”Clan Claims”, och kommer åt kommandon såsom /back, /summon och kan teleportera till dina klanmedlemmar utan att behöva acceptera en request. När ni bygger tillsammans i clan claims har alla i klanen rättighet att bygga där, men ni kan också bli raidade.

Allmänt

Klanen har en level samt experience som ökas när spelare i klanen samlar exp. Allt som ger dig exp i survival ger exp åt klanen. Baserat på din klan-level, så förbättras vissa saker, och andra saker låses upp.

Clan Teleport – Cooldown minskar med 20 sekunder per level. Startar på 250 sekunder.
Clan Chest      – Låses upp vid level 2. Ökar 1 rad per 2 levlar.
Clan Bank       – Låses upp vid level 3.

Clan Claims

För att skapa en clan claim måste ägaren av claimen skriva /clan claim – Då kommer denna claim tillhöra klanen så att alla kan bygga i den. En clan chest kommer att placeras ut, och varje clan claim måste ha en sådan. Har du blivit raidad och förlorat kistan så kan du placera ut en ny kista och länka den med /clan linkchest

Om du automatiskt vill göra om alla privata claims to clan claims, d.v.s skapa en ”Raid-klan” så skriver du /clan raidclan – Detta gör permanent om din klan till en raid-klan. Alla privata claims blir clan claims och det är enklare att raida andra klaner, samtidigt som din klan kan bli raidad.

Clan Chest

Clan Chest är en kista som klanen har gemensamt. Ni kan förvara föremål i kistan och bara ledare eller medlemmar som är promoted kan ta ut eller sätta in saker i kistan. Det som är viktigt att sätta i kistan är ”Tokens”. Det gör så att medlemmar kan använda kommandon såsom /back/summon och /clan warp. Varje clan claim måste ha minst 1 kista. Man kan länka en kista med /clan linkchest.
Vid raids så kan klanen förlora en viss % av föremålen som finns i klan-kistan. Föremål som förvaras en och en har minst chans att förloras.

Kistan låses upp vid level 2, och får en ny rad varannan level. (2 rader vid level 4)

Tokens

Tokens är specialföremål som spawnar på marken runtom i världen. De är förbrukas av respektive kommando, och placeras i klan-kistan.
De kan också förvaras privat om du använder /tokens

Death Token
– Används för att låsa upp /back
– Kostar 1 Token
– Tar dig tillbaka till din senaste dödsposition
– Spawnar på marken runtom i världen

Summon Token
– Används för att låsa upp /summon
– Teleportera hela klanen till dig. Kan till exempel användas om du behöver hjälp av din klan direkt.
– Kostar 1 Token
– Spawnar på marken runtom i världen

Warp Token
– Gör så att du kan sätta ut warps som klanen kan använda /setwarp /warp
– Kostar 2 Tokens att skapa, 1 att använda
– Spawnar på marken runtom i världen

Clan Compass
– Låser upp /track
– Spåra olika saker med kompassen, till exempel närmaste clan claim eller en klanmedlem.
– Spawnar på marken runtom i världen, mycket ovanlig

Track Token
– Gör så att /track kan användas på claims eller andra spelare
– Kan spåra claims om du har claim-idt. Kan spåra spelare som inte är med i din klan
– Spawnar på marken runtom i världen

Exp Token
– Gör så att du inte förlorar in exp när du dör
– Kotar 1 Token varje gång man dör
– Spawnar på marken runtom i världen

Protection Token
– Gör så att dina clan claims inte kan bli raidade när alla är offline.
– Kostar 1 Token per timme
– Spawnar på marken runtom i världen

Raids

Raids är ett PvP element inom Clans. Klaner kan anfalla andra klaners claims, genom att förstöra blocks, ta sönder dörrar och kistor, samt få en viss % av det som finns i klankistan. PvP är alltid påslaget i både wilderness och i clan claims. (Inte i privata claims)

När man kan bli raidad:

Om någon i den egna klanen är online.
Om man inte har protection tokens och alla är offline.

När man inte kan bli raidad:

Om man har protection tokens och alla är offline.

Hur man raidar:

Blocks kan tas sönder med en guldyxa, eller en guldpickaxe. Det går också med diamondyxa, diamondpickaxe och diamondshovel.
Du kan också använda ”Explosives” för att spränga i någons clan claim.
”Grenade” och ”Explosive Gunpowder” kan droppas från creepers, magma eller ghasts.

Det finns 3 typer av blocks som avgör vad skadan på dina tools är:

Soft Blocks – Vanliga blocks som dirt, sten, sand
Diamond Tools: Klarar 16 blocks.
Guld Tools: Klarar 8 blocks.

Rock Blocks – Craftade stenar såsom stonebrick, brick, concrete
Diamond Tools: Klarar 8 blocks.
Gold Tools: Klarar 4 blocks.

Hard Blocks – Obsidian och solida metallblock
Diamond Tools: Klarar 5 blocks
Gold Tools: Klarar 1 block

Dörrar (Vanliga):
Diamond Tools: Klarar 3
Gold Tools: Klarar 2

Dörrar (Iron):
Diamond Tools: Klarar 2
Gold Tools: Klarar 1

Dörrar och kistor kan inte öppnas, men kan tas sönder.
När du förstör klan-kistan får du 20% av de föremål som inte är ensamma i sin stack.
Föremål som är ensamma i en slot har bara 10% chans att tappas.

Lista med kommandon

För spelare:
/clan – Hjälpkommando
/clan leader – Hjälpkommando för ledare
/clan create <namn> – Skapa en klan med namnet <namn>
/clan leave – Lämna en klan
/clan linkchest – Länka en kista med klankistan.
/clan deposit <summa> – Lägg in en viss summa pengar på klanbanken.
/clan withdraw <summa> – Ta ut en viss summa från klanbanken.
/clan warps – Lista möjliga warps
/clan warp <namn> – Warpa till en speciell klanwarp. Kostar 1 Warp Token

För ledare:
/clan raidclan – Gör permanent om klanen till en raidklan
/clan abandon – Överge och ta bort en klan som ledare
/clan invite <spelare> – Bjud in en spelare till klanen
/clan kick <spelare> – Kicka en spelare från klanen
/clan promote <spelare> – Ge en medlem fler ledar-rättigheter (Inte alla, såsom kick m.m)
/clan demote <spelare> – Ta bort ledar-rättigheter från en spelare
/clan transfer <spelare> – Överge ledarskapet till en annan klanmedlem.
/clan setwarp <namn> – Sätt en warp på din position. Inom en clan claim
/clan delwarp <namn> – Ta bort en warp
/clan maxwithdraw <summa> – Den maximala summan medlemmar kan ta ut från klanbanken
/clan withdrawcooldown <minuter> – Hur ofta en medlem får ta ut pengar från klanbanken