Drops

Det finns många olika special-föremål du kan hitta och samla på. Här finns en lista på vilka föremål det finns och hur du hittar dem.

Lootbox

En lootbox ger en chans att få alla de specialföremål som finns på servern. De finns att köpa i /shop.

Chanser:

Normal Lootbox % 1/n
Common 73,30% 1,36
Uncommon 19,59% 5,10
Rare 5,24% 19,10
Epic 1,40% 71,44
Legendary 0,37% 267,29
Mythical 0,10% 1000,00
Rare+ Lootbox % 1/n
Rare 73,65% 1,36
Epic 19,69% 5,08
Legendary 5,26% 19,01
Mythical 1,41% 71,10

Rift

Rift har en chans att droppa föremål precis som en lootbox gör, fast det är möjligt att rulla tärning om vem som ska få ta upp föremålet från marken. Beroende på vilken level riften är så ökar chansen för ett drop. En rift är alltid garanterad att droppa minst 1 föremål, men chansen för 1 extra föremål per level är 40%.

Shadow och Artifact

Shadow och Artifact går bara att få från Dungeon 1 Hard och Raid 1 och 2.