Items

Varje specialföremål har en raritet som avgör hur sällsynta det är och hur mycket de är värda. För att se alla items kan du skriva /items

Rariteter:
Common
Uncommon
Rare
Epic
Legendary
Mythical
Shadow
Artifact

Vissa föremål har ett unikt texture: