Regler – Teamspeak

Regler för TeamSpeak-servern. Gäller alla användare, oavsett roll.

Globala regler
1.1 Mineworlds regler för chatt gäller också på TeamSpeak.
1.2 Behandla varandra med respekt.
1.3 Soundboard bör användas med försiktighet.
1.4 Klagomål tas upp med fröken potatis#6075 (Laltastic) på Discord.
1.5 Straff utfärdas av en person med rättigheter, efter beslut av Laltastic.

Privata kanaler
2.1 Privata kanaler kan ha egna regler som är definierade av de som äger kanalen.
2.2 Privata kanaler får inte bryta mot de globala reglerna.
2.3 Privata kanaler ska inte aktivt utnyttjas för att frysa ute en annan användare om inte bra anledning kan ges.

Reglerna ändrades senast 2018-12-29.