Ansök

Klicka här för att fylla i ett ansökningsformulär.
Eftersom ansökningar går genom Discord nu så måste du ha verifierat ditt Discord-konto, du hittar information om hur du gör det här.
Ditt Minecraft-namn kommer automatiskt med i ansökningen så du behöver inte skriva det.

Roller du kan ansöka om:

Builder
Bygger landskap och byggnader som används på servern. Till exempel ett spawn-området eller en ny dungeon.
Kräver ett bygg-test, för att se att det som byggs är relevant och är något vi kan ha användning för.

Support
Ställer upp och hjälper nya spelare och kan svara på frågor om servern.
Kräver att du har god kunskap om servern och kommandon.

Moderator
Håller ordning på servern och utdelar straff till spelare som inte följer reglerna.
Kräver att du kan ta goda beslut i situationer där någon bryter våra regler, samt att du uppfyller kraven för Support.

Designer
Designar logotyper, bilder, videoklipp med mera. Grafisk design.
Kräver att du kan designa relevanta logotyper/bilder utifrån kravspecifikation.

Utvecklare
Fokuserar på teknisk utveckling. Bland annat Java-programmering, Webbutveckling och Plugins.
Kräver att du kan skapa Java-plugins utifrån en kravspecifikation.

Testare
Testar nya funktioner tillsammans med utvecklare och bidrar med feedback och förslag på förbättringar.
Kräver god kunskap av att testa plugins, hemsidor eller program samt att kunna ha god kontakt med en Utvecklare.

Ansökningar kräver ett verifierat Discord-konto.