Riktlinjer för Moderation

Dessa riktlinjer gäller för hur Staff ska hantera spelare som bryter mor våra regler.
Ranker som kan utfärda straff: Staff (Temporära), Moderator, Admin, Developer, Owner.
Permanenta bannlysningar kan bara lyftas av Development Lead, efter att ett mail har skickats till info@mineworlds.eu

Varningar och konfronteringar

 • På Mineworlds vill vi gärna ge spelare en ny chans och möjligheten att förklara sig. Konfrontera spelaren för att få mer information om varför regelbrott har skett. Om spelaren agerar på ett rimligt sätt, till exempel ursäktar sig så kan man utdela en varning istället för ett straff.
 • Var konfrontationen sker kan vara en känslig avvägning mellan chatten eller privat.
 • Om inte en varning fungerar och regelbrott upprepas så ska straffets delas ut istället. Detta gäller också om spelaren inte är tillgänglig för att ta emot en varning.

I allmänhet

 • Straff ska bara utdelas om det finns rimliga bevis på att ett regelbrott har skett.
 • Bannlysningar sker i steg: 24 timmar –> 7 dagar –> 30 dagar –> Permanent.
 • Fusk och eller modifierade klienter resulterar i 7 dagar redan vid första incidenten förutsatt att en eventuell varning inte har någon effekt.
 • När ett straff är utfört som inte loggas automatiskt, logga till discord med /discordlog <meddelande> som beskriver vad spelaren brutit mot samt vilket straff som utdelats.
 • Loggar ligger i #staff-log på discord.
Mwban

För att banna en spelare: /mwban <spelare> <tid> <anledning> (Exempel: /mwban Jocke155 30d "X-ray")
Om du vill använda mellanslag i anledningen måste den vara omsluten med citattecken, exempel: "En anledning"

Fusk

Fusk och eller x-ray hoppar över ett steg. (Varning eller 7d) –> 30d –> Permanent.
Kom ihåg att varningar i allmänhet inte ges för fusk. Om spelaren vid konfrontation erkänner och ångrar sig så kan en varning ges istället för 24 timmars ban. Nekar spelaren eller har en dålig förklaring ges bannlysningen direkt.

 • X-ray
 • Flyhack
 • Övriga hack/fusk eller modifikationer
 • Auto-clicker
 • Dupliceringar
 • Utnyttjande av allvarliga buggar som ger ett stort övertag
Chatt

Brott av chatt-regler: /mwmute <spelare>

 • Svordomar, Racism
 • Otrevlig gentemot andra spelare
 • Spam, Otillåtna länkar, direkt-reklam m.m
Griefing

Griefing inkluderar alla beteenden som görs för att förstöra upplevelsen för en annan spelare.

Kontakta Development Lead för rollback eller återställning av föremål. Här räcker det med en varning, eftersom att det går att rollbacka. Upprepas det så följer man stegen.
/co i används för att avgöra vem som har förstört vad.

AFK-farming

AFK-farming är tillåtet så länge det inte sker en påtaglig negativ verkan på serverns ekonomi. Kicka spelaren med en rimlig anledning om det är utan tvekan handlar om något som påverkar ekonomin negativt.

 

Uppdaterades senast 2020-09-12.