Uppdatering 6 (1.14)

Nu när Minecraft 1.14 är släppt så närmar sig även serverns officiella släpp. Vårt utvecklingsteam kommer den närmsta tiden fokusera på att förbereda för serverns officiella släpp. Mycket fokus kommer att ligga på att få alla plugins att fungera så bra som möjligt med den nya uppdateringen samt att nå ett mer spelbart stadie. På grund av detta kommer serverns beta-period förlängas tills 1.14 är mer stabilt.

Kända fel

Med en stor uppdatering medför att det finns vissa funktioner som inte fungerar som de ska. Under denna rubrik kommer vi att uppdatera kända fel som vi redan vet om och inte behöver rapporteras:

  • Monster i vanliga världen har inga levlar. Detta åtgärdas aktivt av MythicMobs i skrivande stund.
  • Dålig prestanda. Detta är ett känt fel i 1.14 och vår serverdator får jobba hårt med att hinna med. Var beredd på att kraschar, lagg med mera är vanligt på servern för tillfället.
  • Hungergames är avaktiverat då det inte fungerar optimalt i 1.14.
  • Dungeons är avaktiverat då det inte fungerar optimalt i 1.14.
Värld som aldrig startas om

I den senaste omröstningen tyckte 8 av 10 att vi skulle lägga till en värld som aldrig startas om, med version 1.14. Denna värld kommer att läggas till vid Uppdatering 7.
Eftersom clans används och underhålls i den vanliga världen så kommer man inte kunna raida i den nya världen. Allt annat kommer vara delat, förutom att man inte kan ta med sig saker från den vanliga världen till den nya, detta för att förhindra att man gömmer loot som har tagits vid en raid.

Vad händer med den gamla servern?

Den gamla server kommer finnas kvar som en separat server med version 1.13.2. Underhåll av denna version av servern kommer att upphöra. Webbshop, Forumlänkning, Discordfunktioner samt Votes kommer inte finnas längre, då dessa funktioner flyttar till 1.14.

I dagsläget kommer 1.13.2 kommer finnas tillgänglig på IP: mineworlds.eu så länge det finns aktiva spelare där.
Tas beslutet att stänga ner denna version kommer världen finnas tillgänglig för nedladdning för privat bruk.

Ändringar i plugins (1.14)
Shops
  • Shops har nu dynamiska priser för kits, kategorier och items. När en spelare köper ett föremål så stiger priset med 5%, och sjunker sedan med 5% efter 15 minuter. Det finns även en chans att ett specifik föremål nollställs helt var 15:e minut. Priset sjunker bara om spelare är inne på servern.
Clans
  • Klaner har nu fått samma level-kurva som Levels vilket gör det svårare att levla upp klanen.
  • När klanen levlar så får man nu pengar direkt in till klanbanken.
  • Klaner kan nu byta sitt namn en gång i månaden med /cl rename <namn>.
  • Exp som droppades när man har KeepInv är nu åtgärdat.