Uppdatering 7 (1.14.1)

Servern är nu uppdaterad till 1.14.1 vilket till viss del har åtgärdat prestandaproblem som funnits sedan uppdateringen till 1.14.
Många optimeringar är även gjorda i våra egna plugin. Vi siktar på att även uppgradera vår serverdator i slutet av veckan, vilket innebär att vi väntar med vissa funktioner som var planerade att komma denna uppdatering.

The End och monster-spawns är nu återställda.

Ny värld
 • Kommer i Uppdatering 8.
Hungergames
 • Kommer i Uppdatering 8.
Clans
 • Ett antal problem med raiding åtgärdade.
 • Man kan nu placera scaffolding när man raidar, vilket innebär att SkyBases nu är tillåtna eftersom det finns en väg upp.
 • Raidstatus ges nu även när man placerar ut blocks under raid.
 • Det är även 15 sekunder cooldown på placering av blocks för alla i klanen vid en raid, detta för att göra murar mer användbara.
 • Problem med kostad för /map <claimid> är nu fixat.
 • Man kan nu spåra en annan klans dyraste claim med /map <klannamn> Detta kostar 5 Track Tokens.
Dungeons
 • Det är nu svårare att få Shadow Items i dungeons.
 • Bridge Guard i Raid 1 har nu mer HP.
 • dungeon1 och dg1_easy har nu en ljusare lobby.
 • Spawn-positionen i dg1_easy är nu åtgärdad.
 • En bugg där gamla instanser inte togs bort är åtgärdad.
Shops
 • Det är nu 30 sekunder cooldown på items och kits i shoppen.
 • Det tar nu 30 minuter för priset att sjunka istället för 15 minuter.
 • Priset på lootboxes ökat.
Parkour
 • Det finns 3 nya parkour-arenor vid /warp parkour.
 • När man har startat timern i en parkour så blir alla andra spelare osynliga.
 • De olika arenorna har nu unika färger i discord-loggen.
Items
 • The Incinerator är nu iron istället för diamond.
 • Unknown set är nu diamond istället för iron.
 • Tradeup är inte längre möjligt med skadade föremål.
 • Mythical Moneybag ger nu bara $50k istället för $100k.
Scrap
 • Man kan nu se vad allt är värt i /value
 • Man kan nu sälja 10 nya saker. (Bambu, Wither Rose,Inc Sac, m.m)
 • Om man tjänar mer än $5000 per timme halveras inkomst under den timmen. Tjänar man mer än $10000 får man bara en tredjedel av inkomsten under timmen. Detta för att balansera för de nya föremål som går att sälja.
Claims
 • Man kan nu inte längre skada spelare om man står inne i en privat claim som man inte tillhör.
 • Fixade problem med claims som kunde skapas i The End och Nether.
 • Man kan inte längre trampa sönder farmland i skyddade claims.
Rifts
 • Man kan inte längre förstöra eller placera ut blocks i närheten av en Rift.
 • Bugg där Riften kunde försvinna medan man väntar på bossen är åtgärdad.
 • Partyt belönas nu med $100/level per medlem utöver det man får för att döda bossen.
 • Spawnen är nu mycket närmare spelaren för att den ska bli enklare att hitta.
Levels
 • Man får nu vanlig exp av att använda lie vid farming. Man får även vanlig exp av att hugga träd när man är över level 10.
Timber
 • Timber kan nu slås av och på per spelare med /timber toggle
Sort
 • Sortering av containers fungerar nu på nya blocktyper i 1.14.
Gamble
 • Det är nu svårare att få bra föremål i Lootboxes.
MWAC
 • AFK-farming har blivit omdebatterat internt och ett beslut har tagits om att vi inte kommer tillåta att man står AFK under längre tider utan att interagera med spelet. Det betyder alltså att det är tillåtet att stå still så länge du kan bekräfta att du fortfarande har möjlighet att se chatten och interagera med spelet. MWAC kommer nu att kicka spelare som står AFK och inte kan bekräfta att de fortfarande är vid spelet. Detta är främst för att vi inte vill belöna AFK-farming, utan istället belöna aktivt spelande som bidrar till ett bra community.