Uppdatering 8 (1.14.3)

Servern är nu uppdaterad till 1.14.3.
Notera att du kan se uppdateringar som görs i realtid på vår Trello!

Auctions 2.0

 • Auctions är nu helt omskrivet och har stöd för budgivningar på items.
 • Man kan nu använda menyer för att lista en ny auction.
 • Man blir nu notifierad när någon säljer i Auction. /auc notify för att slå av eller på.

Regler

 • Nya regler gäller nu i The End och Nether. Dessa områden ses som neutrala zoner där PvP är tillåtet. Man kan inte claima där och onödig griefing är inte tillåtet.

Ändringar av Vanilla

 • Ender dragon har nu 400HP istället för 200HP. Den har även 75% chans att droppa ett drakägg när den är återupplivad av End Crystals.
 • Bara 50% av alla spelare i survival behöver sova för att det ska bli dag.
 • Mobs spawnar inte längre inom 250 blocks i närheten av spawn.
 • MWAC hindrar nu att man använder farmer som gör att plantan växer fortare än vad vanilla är tänkt för.
 • Auto-save sker nu med 15 minuters intervall istället för 10 minuter.
 • Monster är nu lite ovanligare och boskapsdjur är lite vanligare.
 • Phantoms har nu bara 25% chans att spawna.

Dungeons

 • Dungeon Tokens krävs nu för att gå in i en instans.
 • Bossars spawn är nu markerad med en cirkel av partikeleffekter.
 • Trashbossar behöver inte längre bli dödade för att avsluta en dungeon.
 • Större bossar fungerar nu som en respawn-checkpoint inne i Dungeon 1 och Dungeon 1 easy.
 • Balansering har gjorts där bossar ger mer pengar och droppar items istället för lootboxes.
 • Fixade ett problem i Dungeon 1 som gjorde att man kunde utnyttja väggarna för att inte ta skada av bossen.
 • Menyn är förbättrad och stängs inte när man klickar på vissa knappar.
 • Man kan nu använda /dg menu för att öppna menyn

Items

 • Flera nya Artifacts finns nu tillgängliga. Även större chans för drop i raid 1.
 • Två nya crossbows tillagda.
 • ARMor-stand med armar finns nu som ett uncommon drop.
 • Vald position för Treasure Map är nu bättre.
 • Nya items: Shulker Sentry Egg, Cursed Membrane.

Bossar (MythicMobs)

 • Master Scyer har nu mindre partiklar i Raid 1 och helar nu 50HP per sekund utanför combat istället för 20HP.
 • Master Scyer är nu svårare för att nå målet att behöva mer än en spelare för att klara bossen och droppar nu super rare+ lootboxes istället för vanliga rare+.
 • En bugg som skapade lagg med ChunkLoading är nu åtgärdat.

Clans

 • Teleports kan inte längre orsaka att du dör av att falla genom världen.
 • En bugg där man dog igen och igen om man ramlade ur världen är fixad.
 • KeepInv tokens kommer inte längre förbrukas om man inte har några föremål i sin inventory när man dör.
 • DeathTokens fungerar nu om har en token i din inventory eller i en death chest.
 • Optimeringar för lootvalue i clan claims är gjorda.
 • Databasen är nu åter länkad med hemsidan.
 • Bugg där man inte kunde ta bort klanen helt är åtgärdad.
 • Bugg där man kunde fastna i spectator mode när man dör är fixad.
 • Bugg där potion effects är kvar när man dör är fixad.

Shops

 • Flera nya kategorier inlagda.
 • Pilar går nu att köpa under Tools.

Votes

 • Man kan nu köpa ”VotePick” ”VoteSword” och exp för vote points.

Scrap

 • Man kan nu sälja drakägg för $10000.
 • Man kan nu sälja Ghast Tear för $500.
 • Priser justerade för fiskar för att bättre matcha hur ovanliga de är.

Rifts:

 • Rifts ger nu mycket mer exp och pengar att döda.
 • Rifts despawnar nu om chunken unloadas, för att förbättra prestanda.
 • Vald position för spawns är nu bättre.

Claims

 • Djur kan nu följa spelare i privata claims.
 • Phantoms kan inte längre spawna i privata claims och de går nu att döda.
 • Fixade problem med att trapped chests inte var skyddade i claims.
 • Man kan nu unclaima en claim utan att stå i den med /unclaim <id>

Drops

 • Drops partikeleffekter försvinner nu om chunken unloadas, för att förbättra prestanda.
 • Tradeup hindrar dig inte längre om du klickar på stackade items.
 • Namnet i roll-result visas nu korrekt.
 • Bugg där man inte kunde klicka i slot 8 och 9 i tradeup är nu fixad.

Levels

 • Man kan nu bara fånga 10 fiskar på samma plats innan exp och extra drops slutar ges. Man flyttar man på sig får man 3x mer exp.

 

På grund av fortsatta problem med prestanda i 1.14 så väntar vi fortfarande med Hunger Games och den nya världen tills prestandan är åtgärdad av Mojang.