Clans 2.0 Beta

Från och med idag (2019-11-27) så kommer Clans 1.0 ersättas med 2.0. Detta innebär stora ändringar för hur Clans kommer att fungera framöver och därför har alla gamla klaner tagits bort. Notera att servern kommer att nollställas samtidigt som servern släpps tillsammans med Minecraft 1.15, så om du skapar en ny klan nu är det endast för testning då det inte är den slutgiltiga versionen.

Viktiga ändringar:

 • Raiding kan nu ske i alla clan claims.
 • När en raid påbörjas så skickas en notifikation på discord, i kanalen #clan-raids.
 • Det finns nu verifierade klaner. Level 20 krävs för att begära, samt att klanen är aktiv.
 • Verifierade klaner får en roll i discord, en title och kan bara byta sitt namn om de först kontaktar staff.
 • Det finns inte längre någon offline-protection.
 • Det finns inte längre några cooldowns för när man kan raida, dock kan du fortfarande inte teleportera om du påbörjat en raid.
 • Reglerna för raiding är mycket mindre strikta, då det går att återställa många blocks.
 • Raid-klaner skapar automatiskt clan claims när nya claims skapas.
 • Claims behöver inte längre vara 1 timme gamla för att konverteras till en clan claim.
 • Klan-kistan är utbytt mot ”Claim Upkeep”, vilket är ett block du köper i /cl shop (Ny clan shop)
 • Det finns exclusiva föremål i klan-shoppen. (/cl shop)
 • Items som tagits vid raid har vissa begränsningar, t.ex att de bara kan förvaras i clan claims.
 • Blocks som förstörts vid en raid kan återställas inom 24 timmar efter att raiden har skett för en summa pengar beroende på antal block och typ av block.
 • Raids som skett inom 24 timmar kan ses med /cl raid när man står i sin clan claim. Här kan man både se stulna föremål samt hur mycket det kostar att återställa blocken.
 • Stulna föremål kan bara tas från kistor genom långsamma vänsterklick.
 • Clan claims har inte längre ett värde i $, utan baseras istället på en level med exp.
 • Hur svåra clan claims är att raida baseras på om den är markerad som en bas (/cl base) och om den har Claim Upkeep placerad.
 • Tracking kan både ske på base och clan claim med högst experience.
 • Tokens-kommandot fungerar nu oavsett om man är med i en klan eller ej. Tokens kan tas från vilken clan claim som helst vid användning, då det inte är en global kista utan per claim.

Guiden för Clans är även uppdaterad.