Expanse Guide

För att komma till tutorial-rummet inne i spelet skriv: /tutorial

Survival
Expanse

Expanse är vårt nya plugin som ersätter clans.
För att skapa din egen värld så måste du först ha läst alla de böcker som finns i tutorial-rummet när du joinar servern för första gången.
Skriv /expanse – eller använd Expanse-boken för att skapa en ny värld.

Du kan själv välja när du vill ta bort din värld eller nollställa Nether eller The End. Varje spelare kan skapa en ny värld en gång i månaden om man inte redan har en, och man kan nollställa Nether och End en gång var fjortonde dag.

Om du bjuder in en spelare som en medlem till din värld så får de tillgång att ändra vissa av världens inställningar. Om du trustar en annan spelare så får de tillgång till att bygga i världen.

Items

Samla och använd unika specialföremål som har många olika rariteter.
Skriv /items för att se vilka items som finns att få från lootboxes och bossar.

Drops

Drops är ett rättvist sätt för spelare att få ta upp föremål som droppats av bossar och monster genom att man automatiskt får slå tärning där den högsta siffran vinner. För att delta i ett drop så behöver man ställa sig på det droppade föremålet.

Levels

Avancera din erfarenhet i spelet genom att öka din nivå. Nivåer ger dig olika typer av fördelar som du kan köpa för Ability Points. En level motsvarar en AP och varje kategori har olika perks som du kan köpa och sedan aktivera och avaktivera när du vill.
Du får även ett nytt Quest var 15:e minut, som ger dig olika belöningar. Du kan se vilka quests du har genom att skriva /quests.
Skriv /levels för att öppna menyn.

Shops

Iden globala shoppen kan du köpa bygg-material, mat och lootboxes. När spelare köper något så ökar priset lite, för att sedan minska med tiden.
Skriv /shop för att öppna shoppen.

Titles

Visa upp dina framsteg för alla andra med en titel i chatten. Du kan endast visa en titel åt gången, men du kan välja bland alla titlar du har fått.
Skriv /title för att välja en title, och /titles för att se alla titles som finns.

Zones

Monster ökar i svårighetsgrad baserat på leveln som spelarna i närheten har. Det är 25% chans att du får lika mycket pengar som monstrets level när du dödar det.

Rifts2

Rifts2 kommer snart! En portal kommer att öppnas vid vissa tider i spawn, där spelare tillsammans kan gå ihop för att döda unika bossar som ger bra loot och resurser.

Gamble

Satsa dina pengar i roulette och försök att vinna mer pengar.
Skriv /roulette för att öppna menyn.

Gamemodes
Dungeons

Slåss mot bossar och svåra monster i dungeons tillsammans med andra spelare i ett party.
Använd /dg menu för att öppna menyn där du kan bjuda in spelare till ditt party samt teleportera dig till dungeonen.

Trading
Trades

Skicka ett bytesförslag på ett föremål till en annan spelare för en summa pengar i utbyte.
För att skicka ett erbjudande skriver du /trade spelare summa när du håller i föremålet du vill byta. Det är bara den andra spelaren som kan avbryta ett pågående bytesförslag.

Auction

Lägg ut ett föremål i auktionen så kan vem som helst lägga ett bud eller köpa föremålet.
För att skapa en ny auktion skriver du /auc sell när du håller i föremålet.
För att se alla auctions skriver du /auc . Du kan även söka på specifika föremål med /auc search föremål
Auctions syns även i discord och verifierade användare kan köpa föremål genom att reagera på meddelandet.

Verktyg
Discord

Via discord så kan du läsa chatten och om du har verifierad dig kan du även skriva och ansöka om staff. Här kan du även läsa om de senaste uppdateringarna och diskutera om allt som rör servern.
Skriv /discord link inne i spelet för att få länken till vår discord.

Animals

Du kan teleportera när du sitter på en häst, och du kan även teleportera med djur som du har i koppel. Du kan även ta av sadeln på en gris.

AutoCrop

När du högerklickar på fullt vuxna grödor med en flåhacka så skördas de och planteras på nytt igen.

Timber

När du hugger ett träd så faller hela trädet.
För att slå av eller på detta kan du skriva /timber toggle

Healthbar

När du slår ett monster så visar healthbaren hur mycket HP monstret har kvar och hur mycket du skadade med vapnet.
Detta går att slå av och på med /hb

Tablist

I tab-listan så kan du se information om världen du befinner dig i, hur mycket pengar du har samt vilka koordinater du står på. Du ser även ding ping, serverns prestanda (TPS) och vilka andra spelare som är inne på servern.

Annat
MWAC

Vårt anti-fusk kan upptäcka x-ray och andra typer av fusk och ser till så att reglerna följs. MWAC hindrar även att man använder sig av farmer som tillverkar mer material än vad som är tänkt i vanilla.

Ban

Vårt ban-system ser till att straffade spelare får sitt straff för ett regelbrott. Vi följer även ett protokoll så att alla blir rättvist behandlade.